DOGVILL PRIČA O JEDNOJ ZAJEDNICI, NEGDE…

Pozorište Kostolanji Deže priprema za 4.novembar predstavu „Dogvill“, navodi subotica.info. Predstava je inspirisana istoimenim filmom Lars fon Trira – Kristijan Lolike, ali kako kaže reditelj Andraš Urban oni ne referiraju na film, ali stvari su slične…

Na linku pozorišta (-http://www.kosztolanyi.org/sr/predstave/lars-fon-trirkristijan-lolike-do…) može se možda zamisliti o čemu je reč.

Zamislite jedan grad. Mali grad. Grad u kojem se nikad ništa ne dešava. Sa ružnim fasadama. Napuštenim kućama koje propadaju. Prodavnicama u kojima se po sniženim i još uvijek previsokim cenama preprodaje iznošena odeća loše kvalitete. Grad sa napuštenim i zatvorenim fabrikama. Započetim i nikad završenim građevinama. Zatvorenim prodavnicama prljavih izloga. Ulicama punim rupa. Grad bez kulturnih dešavanja. Sa lošim i korumpiranim školskim sistemom. Grad u koji niko ne dolazi. I iz kojeg svi žele da odu. Nemojte zamišljati svoj grad. Ovo nije priča o vašem gradu. Ovo nije priča o vama. Vi ste dobri ljudi. Ovo je jedna sasvim druga priča. Ovo je tužna priča.

Izvor: subotica.info