DOKLE SE STIGLO SA SANACIJOM JEZERA PALIĆ

Pošto projekat Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i jezera Ludaš, ima nekoliko segmenata koji se prepliću, čas se piše o jednom a čas o nečemu drugom, ideja ovog priloga je bila da se stvari sagledaju zajedno, kroz obilazak dela terena koji pokriva ovaj projekat, dok se pregovori o pozicijama iz istog neprekidno dešavaju u cilju iznalaženjenja što boljeg rešenja za dati iznos doniranih sredstava, navodi subotica.info.

U nastavku je kratak pregled stanja aktivnosti zaključno sa mesecom martom, kako je to obrazložio Ervin Molnar, rukovodilac Jedinice za upravljanje projektom.

UPOV – PREČISTAČ

– Trenutno su u toku pregovori za dodatno finansiranje sa „KfW“ bankom,

– Banka je poslala eksperta iz Nemačke – sačinjava izveštaj u kom će biti definisano koji su najkritičniji delovi prečistača, gde bi se sa dodatnim ulaganjem mogao pospešiti rad istog,

KANALIZACIJA

– Raspisan je tender za kanalizacionu mrežu i spojni potisni vod, ugovor sa izvođačem možemo imati najranije krajem maja 2019. godine,

– Crpna stanica će biti redizajnirana, tako da će se primeniti jednostavnije i jeftinije rešenje, a izgradnja iste se planira za sledeću godinu,

ZAŠTITNI POJAS

– Trenutno je u fazi izrada projekta zaštitnog pojasa i projektno tehničke dokumentacije za izgradnju pešačko-biciklističke staze asfalt-tucanik, po planovima detaljne regulacije, koji definišu pravila gradnje za obalni pojas IV sektora jezera Palić),

– Projekat će obuhvatiti zaštitni pojas duž kompletne obale jezera Palić i Ludaš, dok se pešačko-biciklistička staza projektuje samo oko IV sektora jezera Palić,

– Izvođenje će se vršiti u više faza, a finansijska sredstva iz ovog projekta pokriće izgradnju (krčenje invazivnih i sadnja autohtonih vrsta biljaka) kompletnog zelenog zaštitnog pojasa, dok će s druge strane pokriti samo izgradnju prvih faza pešačko-biciklističke staze, koje se nadovezuju na postojeću infrastrukturu u turističkom delu,

– U sklopu ovog dela investicije upravljaču će biti kupljena i oprema za održavanje zelenog pojasa,

BIOMANIPULACIJA

 – Krajem meseca bi trebalo da počne prva kampanja selektivnog izlova na jezeru Palić, u okviru koje se planira izlov prenamnoženih alohtonih vrsta riba,

– Izlov će vršiti Dr. Kuhn, koji je 2016. godine postigao izuzetan uspeh u probnoj kampanji, uz pomoć lokalnog partnera,

– Uskoro stiže i oprema, mreže i ribarski čamac, kao i laboratorijska oprema uz pomoć koje će upravljač moći adekvatnije da analizira stanje u ekosistemima ova dva jezera.

USLUGE

Drugi deo projekta, takozvani deo usluga, kreće u narednom periodu i tu će javnosti biti zanimljiva pre svega PR kampanja, gde će se projekat

uz pomoć stručnog konsultanta, prezentovati javnosti. U sklopu PR kampanje biće izrađen poseban web portal rezervisan isključivo za prezentaciju informacija bitnih za ovaj projekat. Putem web portala, kao i drugih medija, građani će imati priliku da saznaju zbog čega je projekat važan, šta obuhvata i koji napredak je ostvaren.

Osim toga, deo usluga podrazumeva pomoć stručnog konsultanta u smislu analize i smernica za buduće korake kojima bi nosioci projekta mogli da unaprede odnos javnosti ka zaštiti životne sredine, turizam i samo funkcionisanje u smislu održavanja prirodnih resursa.

Projekat vodi Jedinica za upravljanje projektom, sastavljena od predstavnika Grada Subotice, JP „Palić-Ludaš“ i JKP „Vodovod i kanalizacija“ (nosioci projekta), koja uz pomoć stručnog konsultanta donosi odluke i mere važne za projekat. Predložene mere i odluke se potom šalju na saglasnost „KfW“ banci i Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture RS i tek nakon pozitivnih odgovora postaju „žive“ u projektu.

Izvor: subotica.info