DOM ZDRAVLJA UPOZORAVA GRAĐANE NA PREVARU

Dom zdravlja „Dr Dragan Funduk“ Pećinci upozorava građane da je ovih dana primećeno da nepoznate osobe pozivaju građane pećinačke opštine na kućne telefone i nude im besplatne preventivne kardiološke preglede, a da se pri tom pozivaju na pećinački Dom zdravlja. Kako nam je rekla direktorka ove ustanove Dubravka Cvetković Mićić, Dom zdravlja ni na koji način nije povezan sa ovih osobama koje daju lažne informacije građanima.

„Smatramo da je naša dužnost kao zdravstvene ustanove da upozorimo građane da je lažna informacija da je Dom zdravlja Pećinci deo ove organizacije, kako bismo s jedne strane očuvali ugled naše ustanove, a sa druge strane sprečili da naši građani budu žrtva prevare za koju smo saznali sasvim slučajno kada su neki od naših pacijenata nazvali Dom zdravlja da se raspitaju o pregledima na koje su navodno bili pozvani. O svim akcijama preventivnih pregleda koje organizuje Dom zdravlja „Dr Dragan Funduk“ Pećinci, mi uredno obaveštavamo građane putem sredstava javnog informisanja, pre svega putem zvaničnog sajta Opštine Pećinci i lokalnog radija, a ne preko privatnih lica koja pozivaju građane na kućne telefone“ – upozorava je Cvetković Mićić.

Izvor: Opština Pećinci