ДРЖАВА ОСНИВА РЕГИСТАР НЕПЛАЋЕНИХ РАЧУНА

Привредник који своју фактуру не пријави Управи за трезор неће моћи да наплати робу и уз то ће платити казну од 100.000 до два милиона динара.

Власник приватног предузећа који, на пример, болници испоручи медицинску опрему, више неће моћи да наплати своју робу ако рачун не региструје у новооснованом Централном регистру фактура.

И не само то – уколико се његова фактура не нађе у овој електронској бази неплаћених рачуна, која је основана при Управи за трезор, предузетник би могао да плати и казну која се креће од 100.000 до два милиона динара.

Ово су кључне новине измена и допуна Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, које су усвојене у децембру прошле године.

Регистрација привредника обављаће се у Управи за трезор, а државне институције су ових дана својим добављачима из приватног сектора послале обавештење о новом начину исплате.

Званично, ова електронска база рачуна требало би да почне са радом већ 1. марта.

 

Извор: Управа за трезор, Министарство финансија Републике Србије