ДВЕ ТРАФО СТАНИЦЕ ЗА СТАБИЛНО СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ

У насељу Крчевине и Улици Ђорђа Војновића у Инђији изграђене су две трафо станице чиме је решен проблем слабог напона у овим деловима града.

Трафо у Крчевинама снаге 160 kVA је први изграђени трафо након више од 25 година када овај део Инђије није био толико насељен.

У Улици Ђорђа Војновића Електродистрибуција је изградила полуукопану монтажно-демонтажну трафо станицу снаге 400 kVA са прикључним кабловским водовима средњег и ниског напона.

Извршени радови су од великог значаја за стабилност снабдевања домаћинстава електричном енергијом

Вредност инвестиције је 15,5 милиона динара.

Извор: Општина Инђија