ЕФИКАСНИЈИ АГРАРНИ БУЏЕТ ВОЈВОДИНЕ

Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство др Вук Радојевић је, на данашњој конференцији за новинаре, истакао да се Покрајина у 2019. години може похвалити аграрним буџетом за који се очекује да буде оперативно најефикаснији и најефективнији, којим је предвиђено више пара за пољопривреднике.

Он наводи да је досадашњи начин рада у ресорном секретаријату довео до реално конципираног аграрног буџета, који у овој години износи 6,380 милијарди динара. Радојевић је указао и на значај ребаланса који се очекују током године, што ће значити и додатна средства за пољопривреду Војводине.

Номинално, како је Радојевић истакао, буџет за 2019. годину јесте нешто мањи за пољопривреду, али суштина је да је овако конципиран буџет нејефективнији до сада – када су у питању текућа давања током буџетске године, као и више средстава за регистрована пољопривредна газдинства.

„Ми смо одговорним и ефикасним радом у Покрајинском секретаријату за пољопривреду успели да реализујемо све преузете обавезе кроз буџете у 2017. и 2018. години, и сада у 2019. годину улазимо, практично, са 96 посто оперативним аграрним буџетом. Дакле, реализовали смо све започете пројекте из претходног периода и свели смо на минимум све преузете обавезе из 2018. године“, истакао је др Радојевић и указао да оно што је оптерићивало покрајински аграрни буџет од 2016. до данас, јесу створене и преузете обавезе још од 2010. године.У 2019. години ниво преузетих обавеза је четири и по посто што, како је Радојевић истакао, најбоље говори о оствареним резултатима.

„Примера ради, у буџету за 2018. годину преузете обавезе од 2010. године, па надаље, износиле су преко 1,5 милијарди динара. Захваљујући доброј и квалитетној координацији са локалним самоуправама, успели смо да реализујемо све претходно преузете обавезе, тако да у новом аграрном буџету оне износе тек око 290 милиона динара“, истиче ресорни секретар.

Када је реч о програму за земљиште, Радојевић је изнео да су средства за ове намене планирана у висини 1,518 милијарди, у оквиру којих је само 77 милиона динара преузетих обавеза, што чини да имамо оперативни буџет на нивоу од 1,440 милијарди динара или 95 процената, у оквиру планираних средстава. Како је Радојевић подсетио то је више за чак 43,5 милиона динара него 2015. године, када је био највећи планирани буџет у оквиру програма за земљиште.
Он је рекао да у оквиру овог програма , Секретаријат наставља са свим мерама из претходне године, а то су издвајања за регистрована пољопривредна газдинства и према јединицама локалних самоуправа.

Радојевић је подсетио да, у односу на 2016. годину, када је затечено издвајање за регистрована пољопривредна газдинства износило 860 милиона динара или укупно 11,5 одсто аграрног буџета, сада у 2019. години имамо издвајања 1,250 милијарди динара, што је готово 50 одсто више. Ово je, како је др Радојевић подвукао, значајно више средстава за регистрована пољопривредна газдинства, односно за субвенције.

Нова мера у оквиру програма за земљиште односи се на финансирање добровољних ватрогасних друштава. За ово је планирано 40 милиона динара,за набавку нове опреме, и јединицама локалних самоуправа на територији АП Војводине за набавку нових ватрогасних возила.

„И у оквиру програма за развој села, значајно већа средства биће издвојена за регистрована пољопривредна газдинства што јесте приоритет у нашем деловању“, истакао је Радојевић.

За овај изузетно значајан програм, у наредној години планирано је 668 милиона динара или 35 одсто више средства у односу на 2018. годину. У оквиру ових средстава, 96 одсто намењено је пре свега за регистрована пољопривредна газдинства. У 2016-ој тај ниво био је око 150 милиона динара, што је увећање од четири и по пута.

Примера ради, како Радојевић истиче, никада више пара није било за опремање сточарских фарми, као што је то предвиђено за 2019, као и за опремање хладњача, пчеларство, а поред прераде млека, поново ће се субвенционисати и прерада меса. Такође, биће настављена подршка за органску производњу, и производњу и прераду вина и ракије, те за нову меру у оквиру набавке нове опреме за мини пиваре.

За подршку младим пољопривредницима до 40 година, издвојено је 250 милиона динара, односно 25 посто више за стартап програм у односу на претходну годину. Радојевић истиче да је то конкретна подршка младима да остану на селу, и да започну свој бизнис, јер субвенција износи до 1,5 милиона динара или 90 одсто од укупно планиране инвестиције. А онда им стоје на располагању и све остале мере аграрне политике, где су поред младих препознате и жене носиоци пољопривредних газдинстава, и сви они пољопривредници који раде у отежаним условима рада, и који могу да остваре субвенције чак и до 80 посто у односу на реализовану инвестицију.

Секретаријат ће наставити улагања у високообразовне институције и средње пољопривредне школе у циљу унапређивања образовања и подизања квалитета дуалне наставе.

Када је реч о буџетском фонду за воде, који је планиран на нивоу 3,764 милијарде динара, Радојевић је указао да се део односи за конкурсе намењене локалним самоуправама за изградњу и реконструкцију водоводне и канализационе мреже, и део на пословање ЈВП Воде Војводине. Радојевић истиче да су средства планирана у овом фонду за 2019. оперативна, текућа средства без иједне преузете обавезе за јавна водопривредна предузећа. У оквиру овог програма предвиђена су средства и за прекогранични ИПА пројекат WASIDCA, намењена за набавку мобилних брана. Такође, када се узму у обзир додатна улагања кроз развој регионалних система и подсистема за наводњавање преко Абу Даби фонда за развој, Радојевић истиче значај што је одобрена и друга фаза са нових 18 пројеката, који треба да омогуће наводњавање на нових 70.000 хектара обрадивих површина у нашој покрајини. Уз досадашњих 12 пројеката, то је сада укупно 30 нових пројеката, близу 110.000 хектара обрадивих површина, биће доведено у функцију наводњавања. Паралелно са овим припрема се и трећа фаза, и то ће бити континуирани процес улагања у инфраструктуру за наводњавање.

У оквиру програма за шуме, биће настављене подстицајне мере из 2017, и то за изградњу и реконструкцију шумских путева, пошумљавање и унапређивања расадничке производње.

Радојевић је навео да је за програм у области ловства издвојено нешто више средстава него 2018, и да ће бити настављена подршка за нову меру из 2017, а реч је о набавци теренских возила, неопходних за рад ловачких удружења.

Др Радојевић је овом приликом позвао војвођанске пољопривреднике да конкуришу за средства Секретаријата за пољопривреду, која ће им бити на располагању већ крајем јануара.