ЕКОЛОЗИ ИЗ ЦЕЛЕ ВОЈВОДИНЕ НА СКУПУ И У АКЦИЈИ У ВРБАСУ

Еколошки покрет Врбаса био је домаћин и технички партнер у реализацији дводневне активности мреже „Пошумимо Војводину“, уз учешће десетак њених чланица, еколошких организација из Војводине, саопштено је из ЕПВ. Сврха сусрета еколошких активиста била је јачање међусобне сарадње и давање личног доприноса у стварању здравијег и зеленијег локалног амбијента.

„Другог дана су учесници скупа били део акције садње дрвећа у Лазином парку, уз драгоцену подршку чланова удружења ‘Лазин парк’. Ручно су ископане рупе, замењене су суве саднице новим. Засађено је и заливено више од 100 племенитих лишћара, јасена, јавора, липе, копривића, врбе, дуда.

Разговори представника еколошких организација били су посвећени предлогу Акционог плана за наредну годину, који је припремио ЕПВ. Дилеме које смо покушали решити никле су из потреба мреже да повећа свој капацитет у области материјалних и људских ресурса, организације и управљања, сарадње и промоције рада. Разматрани су модели редовног обезбеђивања финансирања и диверсификације извора финансирања. Закључено је да се мрежа не може развијати без повећања капацитета њених чланица, нарочито административног и организационог.

Утврђен је и усаглашен механизам унутрашње комуникације и обавештавања, заједничко планирање и узајамна подршка, а многе активности су и терминизиране. Скуп је био значајан искорак у двогодишњем функционисању мреже која се хвата у коштац са вишедеценијским запуштеним стањем шума“, саопштено је из Еколошког покрета Врбаса. 

Овим поводом у Врбасу се састали представници Покрета горана Новог Сада, Дечије еколошке академије из Новог Сада, Руралног центра „Сова“ из Сремске Митровице, Еколошког центра „Станиште“ из Вршца, Покрета горана Сомбора, ЦЕКОР-а из Суботице, Покрета горана Војводине, НИДСБ „Јосиф Панчић“ из Новог Сада, Друштва за заштиту и проучавање птица Србије, Инжењера заштите животне средине, Покрета Одбранимо шуме Фрушке Горе и ЕПВ.

Радионица је одржана у оквиру пројекта “Шума зове на дијалог 2”, као део програма ЕKО-СИСТЕМ: Подршка реформама у заштити животне средине, који спроводе Млади истраживачи Србије (МИС), уз подршку Краљевине Шведске и Шведске агенције за међународни развој и сарадњу (#SIDA). Пројекат реализују четири чланице мреже „Пошумимо Војводину“ – Покрет горана Новог Сада, Еколошки покрет Врбаса, Рурални центар Сова и Дечија еколошка академија, док је носилац пројекта Покрет горана Новог Сада.

Подршку континуираној кампањи унапређењу стања животног амбијента пружају компаније: Шећерана Црвенка, Суноко, Витал и Карнекс.

 Извор: Општина Врбас