EVIDENCIJA O DRŽAVNOM POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

“Po završetku projekta Republika Srbija će u katastaru imati autoritativne podatke i tačnu evidenciju državnog zemljišta. Ceo posao bi trebalo da se završi do kraja godine, korišćenjem digitalne platforme GeoSrbija na kojoj se nalaze digitalni katastarski planovi, ortfoto i satelitski snimci” navedeno je u saopštenju.

Kako je objašnjeno, do sada su se u te površine ubrajale i one koje na terenu to nisu bile, kao što je slučaj sa parcelama pod šumom te su upravo ti, neusklađeni, podaci činili popis i evidenciju poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, “gotovo nemogućim zadatkom”.

Navodi se da kroz taj projekat Uprava za poljoprivredno zemljište dostavlja RGZ podatke o stanju na terenu kako bi se u službama za katastar nepokretnosti izvršila provera upisa.

“Po potrebi, uradiće se i ispravka načina korišćenja zemljišta, odnosno kulture. Kroz saradnju između Uprave za poljoprivredno zemljište i RGZ-a biće ažurirani podaci za čak 150.000 hektara” navodi se i dodaje i da je dogovoreno da se najpre pristupi korekciji podataka o parcelama na kojima se na terenu nalaze šume, a u katastru se vode kao poljoprivredno zemljište.

Nakon identifikacije svih parcela koje se na terenu nalaze pod šumom i korekcije podataka u katastru nepokretnosti, upravljanje tim površinama bi trebalo da bude preneto javnim preduzećima koja su zadužena za gazdovanje šumskim dobrom.

Izvor: Tanjug