FA “PETROVČAN” GOSTOVAO JE NA DANU SLOVAČKE NOŠNJE U BANSKOJ BISTRICI / FS PETROVČAN ZÚČASTNIL SA SLOVENSKÉHO DŇA KROJA V BANSKEJ BYSTRICI

Radvanski vašar je ove godine obeležio svoju 362. godišnjicu. Organizovan je proteklog vikenda, od 6. do 8. septembra, u Banskoj Bistrici u Slovačkoj. Nakon svečanog otvaranja, koje je održano u petak, sledili su muzički programi na glavnom trgu, uključujući i koncerte savremenih slovačkih etno muzičara: Šćefana Šćeca, Katarine Knjehtove, Janka Kurica ili grupe Rusin Čendeš Orchestra. U sklopu vašara upriličena su i propratna dešavanja, koja su većinom bila inspirisana temom zvona ili sviranja na zvonima, s obzirom na to da je zvono bilo simbol ovogodišnjeg vašara. Subotnji dan započet je u folklornom duhu, a obeležila ga je druga edicija Dana slovačke nošnje. U sklopu vašara, ovu manifestaciju organizovao je časopis „Slovenka“ u saradnji sa gradom Banska Bistrica i Udruženjem gradova i sela Slovačke republike. Iako je vreme bilo problematično, pošto je bilo veoma hladno sa iznenadnim pljuskovima, to nije pokvarilo svečani defile, koji je prošetao ulicama grada, u kome su učestvovali predstavnici više od 200 naselja. Dan slovačke nošnje posetilo je 3882 ljudi u slovačkim narodnim nošnjama, što je povećalo rekord iz prethodne godine. Članovi FA „Petrovčan“ Omladinskog udruženja YMCA iz Bačkog Petrovca predstavljali su na ovoj manifestaciji slovačku enklavu iz Srbije. U okviru večernjeg programa nastupali su sa koreografijom „Vratimo vreme“ umetničkog rukovodioca Pavela Pavlinjija, i tom prilikom su na sceni pokazali širokom auditorijumu lepotu i unikatnost petrovačkih nošnji. Posle uspešnih prezentovanja ansambla prilikom turneja u BiH, Rumuniji i Zubercu u Slovačkoj, članovi FA „Petrovčan“ su turnejom u Banskoj Bistrici uspešno zatvorili dinamičnu folklornu sezonu, bar što se tiče putovanja u inostranstvo. Iako su najmlađi slovački ansambl u Vojvodini, možemo zaključiti da, za sada, lepo funkcionišu.

Tekst: Danica Vŕbová

Foto: Iz arhiva FA „Petrovčan“/z archívu FS Petrovčan

 

Radvanský jarmok tohto roku zaznamenal svoje úctyhodné 362. výročie a odznel v dňoch 6. až 8. septembra. Po piatkovom otvorení jarmoku nasledovali hudobné programy na banskobystrickom námestí SNP, a to koncerty známych súčasných hudobníkov: Štefana Šteca, Kataríny Knechtovej, Janka Kurica či kapely Rusín Čendeš Orchestra. Jarmok ponúkol aj bohaté sprievodné programy, ktoré veľkou väčšinou boli inšpirované tematikou zvon a hre na zvonoch, ktoré boli aj symbolom tohtoročného jarmoku. Sobotňajší deň jarmoku pokračoval vo folklórnom duchu a poznačil ho zrejme druhý ročník Slovenského dňa kroja. V rámci jarmoku organizátorom tohto podujatia bol časopis Slovenka v spolupráci s mestom Banská Bystrica a Združením miest a obcí Slovenska. I keď počasie tomu nežičilo, lebo sa spustil dážď, súčasťou popoludňajšieho programu bol aj krojovaný sprievod mestom, ktorého sa zúčastnili predstavitelia vyše 200 osád. Nepriaznivé počasie nepokazilo jarmočnú náladu, keďže sa Slovenského dňa kroja zúčastnilo údajne 3882 ľudí v slovenských ľudových krojoch, čo zvýšilo rekord z minulého ročníka. Členovia FS Petrovčan Mládežníckeho združenia YMCA z Báčskeho Petrovca na tomto podujatí reprezentovali našu menšinu zo Srbska. V rámci večerného programu predstavili sa choreografiou Vráťme čas umeleckého vedúceho Pavla Pavlíniho a ukázali pestrosť a krásu petrovských krojov aj na javisku. Po vydarených zájazdoch do BaH, do Rumunska, ale aj do Zuberca na Slovensku, FS Petrovčan týmto výstupom v Banskej Bystrici úspešne dal bodku na dynamickú folklórnu sezónu, keď ide o zahraničné zájazdy. Možno kvitovať, že sa im ako najmladšiemu slovenskému vojvodinskému súboru zatiaľ pekne darí.

Tekst: Danica Vŕbová