Јубиларно Рума – Специјална награда Желимиру Жилнику