ФОКУС НА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ / FÓKUS NA BÁČSKY PETROVEC

У фоајеу Словачког војвођанског позоришта, у недељу, 4. августа, у 20 часова отворена је изложба ауторских фотографија и промоција фотомонографије младог аутора, Игора Бовђиша, „Фокус на Бачки Петровац“. Иза изложбе, као организатор и издавач, поносно стоји Удружење Медија Портал, уз подршку Покрајинског секретаријата за културу, информисање и односе са верским заједницама. Овај догађај представља део прославе 100 година Словачких народних свечаности. На самом отварању слушали смо камерни хор из Бачког Петровца, Musica Viva, у коме, међу осталим, пева и мајка нашег талентованог фотографа. Говорио је и ликовни критичар Владимир Валенћик. Као по реду и обичају, уметника су сви други више хвалили, а сам је остао скроман, показујући да је за њега најважнији сам чин стварања и уметност као таква. Игор је рођен 1986. године, живи и ради у Бачком Петровцу. Завршио је Високу техничку школу у Новом Саду, смер Примењена фотографија. Бави се дигиталном фотографијом, а имао је самосталне изложбе 2009. и 2010. године. Као што поетични називи „Лепота у оку“ и „Дела природе“ говоре, темe су биле разне биљне и животињске врсте. Овом приликом смо уживали у фотографијама културног живота, народне ношње, кулинарства, али и природних лепота Бачког Петровца. Такође има и слика из Кулпина, Гложана и Маглића, у лепим односима особитости словачке и српске културе. Посећеност је била велика, а присутни искрено одушевљени уметниковом способношћу да, од наизглед обичних призора из свакодневног живота, направи величанствене креације. Игор Бовђиш захваљује Удружењу Медија Портал, као и Покрајинском секретаријату за културу, информисање и односе са верским заједницама, на организовању изложбе и издавању фотомонографије. Додала бих честитке за препознавање и одавање признања раскошном таленту овом, по годинама младом, али по делима зрелом уметнику.

V nedeľu 4. augusta o 20. hodine v predsieni Slovenského vojvodinského divadla otvorili výstavu autorských fotografií a usporiadali promóciu fotomonografie Fókus na Báčsky Petrovec mladého autora Igora Bovdiša. Ako organizátor výstavy a vydavateľ knihy podpisuje sa Združenie Medija Portal s podporou Pokrajinského sekretariátu pre kultúru, verejné informovanie a styky s náboženskými spoločenstvami. Toto podujatie bolo súčasťou osláv stého výročia Slovenských národných slávností. Výstavu skrášlil aj spev komorného zboru Musica viva z Báčskeho Petrovca v ktorom, medzi inými, spieva aj matka nášho nadaného fotografa. Hostí privítala riaditeľka SVD Viera Krstovská, po ktorej sa slova ujal aj výtvarný kritik Vladimír Valentík. Ako je to už zvykom, umelca všetci chválili, kým on sám zostal skromný, lebo sú pre neho najdôležitejšie tvorba a umenie ako také. Igor sa narodil roku 1986, žije a pracuje v Báčskom Petrovci. Vyštudoval odbor Aplikovaná fotografia na Vysokej technickej škole v Novom Sade. Zaoberá sa digitálnou fotografiou, a za sebou už má dve samostatné výstavy (v roku 2009 a 2010). Ich poetické názvy, Krása v oku a Diela prírody prezrádzajú, že ich témou boli rôzne rastlinné a živočíšne druhy. Touto príležitosťou obdivovali sme fotografie kultúrneho života, ľudového kroja, ale aj prírodzených krás Báčskeho Petrovca. Fotomonografia tiež obsahuje aj fotografie z Kulpínu, Hložian a Magliću v krásnych vzťahoch zvláštností slovenskej a srbskej kultúry. Návštevnosť bola veľká a prítomní boli skutočne potešení umelcovou schopnosťou vytvoriť nádherné fotografie z bežných scén z každodenného života. Igor Bovdiš sa poďakoval Združeniu Medija Portal ako aj Pokrajinskému sekretariátu pre kultúru, verejné informovanie a styky s náboženskými spoločenstvami, že zorganizovali výstavu a vydali fotomonografiu. Chcela by som zagratulovať k uznaniu a oceneniu nádherného talentu tohto mladého, ale vyspelého umelca.

За Војвођанске: Ивана В.

Prevod na slovački : Danica Vŕbová