FRAGMENTI PLASTIKE U VOĆNOM JOGURTU

Inspekcija je naložila da se sa tržište povuče „activia danone“ voćni jogurt sa ukusom jagode uvezen iz Rumunije.

Sistem brzog obaveštavanja za hranu i hranu za životinje Evropske komisije –RASFF je 28.08.2018.godine, je Upravi za veterinu poslao hitno obaveštenje br.2018.2300, o nalazu fragmenata plastike u voćnom jogurtu sa ukusom  jagode „ ACTIVIA  DANONE strawberry“, uvezenom iz Rumunije.

Na osnovu žalbi potrošača u Finskoj koja je isti brend uvezla iz Poljske, poslato je upozorenje svim zemljama u koje je proizvod sa spornim lotom uvezen, uključujući i Srbiju.

Veterinarska inspekcija je po dobijanju obaveštenja izvršila službenu kontrolu uvoznog skladišta i prateće dokumentacije, gde je utvrđeno da je u Srbiju uvezena količina od 81 kilogram, u pakovanjima od 4×125 grama.

Iako do sada nije utvrđeno da su u jogurtu koji se nalazi na našem tržištu nađeni fragmenti plastike,  naloženo je da se iz predostrožnosti  sa tržišta povuku sve preostale količine spornog proizvoda.

O preduzetim merama i aktivnostima, obaveštena je i Evropska komisija.

Izvor: agrosmart