ФРУШКА ГОРА ЈЕ СПРЕМНА ЗА 1. МАЈ

Националони парк Фрушка гора је једно од најомиљенијих и свакако најпосећенијих излетишта у Србији. Највећи број посетилаца се традиоцинално очекује за време првомајских празника. Ове године очекује се долазак преко 400.000 излетника.

Припреме за излетничку сезону отпочеле су уређењем свих излетничких локалитета, сакупљањем смећа, кошењем траве, уређењем ложишта, обнављањем оштећених и дотрајалих и постављањем нових столова, клупа и дечијих игралишта, постављању путоказа као и осталим активностима на пословима заштите и очувања природе. Уређено је преко 55 излетничких локалитета.

У сарадњи са Покрајинским секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине извршен третман сузбијања крпеља на следећим локацијама:

 1. Иришки венац
 2. Бранковац
 3. Андревље
 4. Стражилово
 5. Краљев извор
 6. Поповица
 7. Бобелина ливада
 8. Борковац
 9. Цигански логор
 10. Тестера
 11. Попов чот
 12. Змајевац
 13. Широке ледине
 14. Јабука
 15. Летенка
 16. Осовље
 17. Астали
 18. Рохаљ базе
 19. Липовача
 20. Излетничка места дуж Гребенског (Партизанског) пута

Ватрогасне бригаде биће у стању приправности, контрола понашања биће на максималном нивоу а свака неодговорност биће пријављена и кажњена.

Обезбеђене су вреће за прикупљање смећа и контејнери за њихово одлагање.

Ватра сме да се ложи само на за то означеним местима, а посетиоцима ће поред свих уређених ложишта на располагању бити дрва која је Национални парк припремио. Од изузетне важности је напомена да се ватра после употребе мора угасити.

Није дозвољен улазак нити било каква активност у подручјима првог степена заштите која су посебно обележена.

Овлашћени радници ЈП „Национални парк Фрушка гора“, почели су са наплаћивањем „обједињене наплате за улазак у заштићено подручје, ложење ватре и паркирање возила“ у износу од 150 динара по возилу за целодневну посету Националном парку (наплата се врши само викендом). 

АПЕЛУЈЕМО – на све да поведу рачуна о понашању у природи и за собом оставе Фрушку гору онаквом какву су је и затекли.

 

Извор : НП Фрушка гора