ФТН И МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ РЕАЛИЗУЈУ 3Д ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

Тим Факултета техничких наука са Катедре за анимацију у инжењерству Департмана за опште дисциплине у техници и Центра за дигитални дизајн Департмана за архитектуру тренутно сарађује са Музејом Војводине на снимању и 3Д дигитализацији одабраних објеката из Античке и Епирграфске збирке овог музеја.

Овај вид дигитализације веома је значајан за архивирање података, анализу и  промоцију у области културног наслеђа, а један од начина за прикупљање података је креирање детаљних и 3Д модела високе тачности коришћењем фотографија. Резултат оваквог приступа су 3Д модели високе тачности који садрже велику количину детаља и реалистичне текстуре. Прикупљање података путем фотографија и аутоматизација у процесу одређивања положаја тачака и текстурисања модела има за последицу уштеду времена уз повећање квалитета.

Тако су, у оквиру сарадње ФТН-а и Музеја Војводине, направљени 3Д модели Надгробног споменика од белог мермера, Надгробне плоче од сивог кречњака, Почасне базе подигнуте у част импреатора Валеријана, Вотивна ара М. Антонија Прокулијана и Калотаста здела terra sigilata.  Предмети и споменици из збирки Музеја Војводине значајно су сведочанство римског присуства на нашим просторима и представљају важан извор за проучавање културних образаца карактеристичних за крај класичне и почетак касне антике – религијске и погребне праксе, трговинских веза, односно занатских домета. Ови предмети су одабрани као репрезентативни примерци своје врсте, како по уметничким – занатским одликама, тако и по степену очуваности.

У наставку сарадње планира се креирање виртуелног музеја кроз апликацију која ће се покретати у веб- браузеру. Посетилац виртуелног музеја моћи ће да се креће кроз простор слично као у видео-игри и за сваки објекат моћи ће да одабере текстуре, односно да види објекат како сада изгледа или како је изгледао раније, као и да добије додатне информације о објекту кликом на одговарајући линк. Осим примене моделовања на основу слика у области културног наслеђа, ради се и на развоју стратегије за стандардизацију креирања фотограметријских 3Д дигиталних објеката где креирамо оквир који одговара прикупљању и складиштењу података, узимајући у обзир реалне могућности и проблеме.

Укупан резултат пројекта пружиће основне стандарде за прикупљање података и базу на основу које се могу предузети адекватни кораци ка стандардизацији и спровођењу креирања фотограметријских 3Д дигиталних објеката у установама културе. Пројекти су реализовани под покровитељством Министарства културе и информисања Републике Србије.