GARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE: NAJBOLJI USLOVI ZA NAŠE POLJOPRIVREDNIKE!

Garancijski fond AP Vojvodine kroz prošireni obim ovog rada, uz podršku Pokrajinske vlade, omogućio je još veću podršku vojvođanskim poljoprivrednicima i malim i srednjim preduzećima i time ponudili gotovo najbolje uslove kreditiranja, za ove kategorije, u državi. Novim kreditnim linijama omogućava se privrednim društvima i preduzetnicima da apliciraju u oblasti poljoprivrede, kao i zemljoradničkim zadrugama da kao pravna lica mogu da apliciraju za sve garantne linije, odnosno konkurse Garancijskog fonda. Od ove godine, oformio se i Klub prijatelja Garancijskog fonda AP vojvodine. Članovi Kluba na raspolaganju imaju različite pogodnosti prilikom finansijskog poslovanja i osiguranja, promotivne pogodnosti i popuste, uz obezbeđenje dobre kanale komunikacije.

Ovaj Fond za svoje klijente obezbeđuje najpovoljnije uslove za dobijanje kredita kod banaka, uz najniže kamate i rokove otplate sa grejs periodom, objašnjava direktor Garancijskog fonda Đorđe Raković.

– U poslednje dve godine, proširene su oblasti privrede kojima Garancijski fond izdaje garancije kao sredstvo obezbeđivanja urednog vraćanja kredita poslovnim bankama. Trenutno imamo aktivnih devet garantnih linija. Nove linije su za kupovinu objekata za obavljanje privrednih delatnosti i obavljanje medicinskih i vaspitno obrazovnih usluga, zatim, linija za nabavku repromaterijala u poljoprivredi, i za finansiranje gradnje, rekonstrukcije, adaptacije silosa, hladnjača, podnih skladišta i nabavku prateće opreme – kaže Raković i dodaje da je novina i to da su linije „start ap“ i nabavka opreme za preduzetnice koje obavljaju delatnost do 3 godine, prošireni i na mlade do 35 godina starosti.

– Kod garantne linije za energetsku efikasnost, omogućena je i nabavka polovne opreme, ukoliko je ispunjen osnovni uslov, a to je smanjenje potrošnje energije za minimum 20 odsto – zaključuje Raković.

U godini kada Garancijski fond slavi 15 godina od osnivanja, neke stvari su ostale iste – poput namene prve garantne linije, ali u skladu sa potrebama tržišta lista garantnih linija se stalno revidira.