GDE SE GAJE NAJBOLJE KRAVE

U proizvodnji mleka po grlu, Izrael je već više godina na prvom mestu u svetu.Naime, prosečna krava u ovoj zemlji daje oko 11140 litara mleka, odnosno preko 30 litara dnevno.Posle Izraela slede:
Kanada, prosečna proizvodnja 9500 litara,
SAD, prosečna proizvodnja 8880 litara,
Danska, prosečna proizvodnja 8110 litara,
Holandija, prosečna proizvodnja 7570 litara,
Nemačka, prosečna proizvodnja 6760 litara,
Na začelju su sledeće zemlje:
Poljska, prosečna proizvodnja 4320 litara
Rusija, prosečna proizvodnja 3120 litara.

Autor: Jakovljević Dragan

Izvor: PSSS