GEOPOLITIKA BALTIKA – LITVANIJA DANAS

Predavanje “Geopolitika Baltika – Litvanija danas”  biće održano u četvrtak, 22. februara u 17.30 časova u Klubu “Tribina mladih” Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač je Predrag Rajić, pravnik i politički analitičar. 

Kroz predavanje se prožima tematika:

Kakav je položaj Litvanije u savremenim geopolitičkim tokovima?

Koji su unutarpolitički odnosi na snazi u Litvaniji?

U kakvim je odnosima Litvanija sa svojim susedima?

Kako se u Litvaniji gleda na oživljavanje ideje «Međumorja»?

Specifičnosti litvanske ekonomije, pogled na bogatu prošlost, bezbednosno ustrojstvo.

Koje mesto će zauzimati Litvanija u savremenoj Evropi?

Pozivamo sve zainteresovane na ovo veoma inspirativno predavanje, koje u startu puno obećava, predavanje mladog analitičara Predraga Rajića.