ГИЗ ЗА КОМПОСТИЛИШТЕ ДОНИРА 420.000 ЕВРА

На основу Споразума о учешћу у ГИЗ пројекту „Управљање отпадом у контексту климатских промена – ДКТИ“, у општини Врбас потписан је уговор о донацији Немачке развојне сарадње – ГИЗ у износу од 420.000 евра, за успостављање одрживог система управљања отпадом и увођења циркуларне економије у овој области, саопштено је из локалне самоуправе.

„Уговором о донацији предвиђена је изградња постројења за компостирање биоразградивог (зеленог) отпада и набавка пратеће опреме, а у циљу смањења отпада који се одлаже на депонију. Такође, на овај начин смањила би се емисија гасова са ефектом стаклене баште и истовремено производио компост. Постројење ће имати капацитет за обраду 2.000 тона зеленог отпада годишње, а произведени компост се даље може користити као замена за органско ђубриво у пољопривреди или као материјал за покривање постојеће депоније. Изградња овог постројења отвара могућност и за нова радна места.

Осим изградње постројења и пратеће инфраструктуре на постојећој депонији, општина Врбас планира и успостављање рециклажног центра и трансфер станице на истој локацији. Као додатна подршка унапређењу система управљања отпадом на територији општине Врбас и успостављања система одвојеног сакупљања отпада, пројекат ГИЗ-а обезбедио је општини Врбас и камион за одношење смећа.

Као једна од општина у оквиру региона за управљање отпадом за град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Србобран, Темерин, Врбас и Жабаљ, подршка ГИЗ-а у изградњи постројења у Врбасу допринеће унапређењу система на регионалном нивоу. Постројење је планирано у складу са регионалним планом за управљање отпадом овог региона, као и локалним планом управљања отпадом општине Врбас, а претходила му је и студија изводљивости.

Како тренутно количина одвојеног сакупљања рециклабилних материјала и биоразградивог отпада није на задовољавајућем нивоу, унапређењем система побољшаће се стање у области заштите животне средине, као и услови за искоришћење додатних економских потенцијала. Такође, општина Врбас у сарадњи са ГИЗ пројектом ради на укључивању неформалних сакупљача секундарних сировина у званични систем управљања отпадом успостављањем задруге неформалних сакупљача, који ће додатно допринети њиховом економском оснаживању и формализацији њиховог рада“, наводи се у саопштењу.

Милан Глушац, председник општине Врбас, који је потписао уговор са ГИЗ-ом, истакао је да ће кроз реализацију овог великог пројекта Врбас и околина добити место за обраду отпада по савременим европским стандардима, те као резултат тога здраву животну средину. „Као крајњи резултат треба да добијемо затворену и санирану постојећу депонију. Прво смо добили донацију вредну 200.000 евра а то је био камион за одношење смећа, сада прелазимо у нову фазу а то је изградња компостилишта, а следи нам изградња трансфер станице. Задовољни смо што успевамо да пронађемо своје место у међународним пројектима који доприносе унапређењу квалитета живота наших грађана“, рекао је Глушац. 

Извор: Општина Врбас