GODIŠNJA IZLOŽBA GRAFIČKOG ODSEKA VISOKE TEHNIČKE ŠKOLE

Ponedeljak, 14 maj, SKCNS „Fabrika“, u 20 časova, otvara se godišnja izložba grafičkog odseka Visoke tehničke škole strukovnih studija iz Novog Sada.

Na izložbi su prikazani radovi iz oblasti vizuelnih komunikacija, crtanja, grafičkog dizajna, fotografije i ambalaže.
Studenti su sopstveni pristup u rešavanju problema prikazali kroz jasnu individualnost u izloženim grafičkim radovima. Svoje kreativno i tehničko znanje potvrdili su kroz vizuelni prikaz koji se jasno ogleda u različitosti korišćenog medija, kao što su signum, piktogram, plakat, fotografija, ilustracija, ambalaža…

Na izložbi je prikazan širok spektar mogućnosti u kreativnom izražavanju koji se potvrđuje visokim kvalitetom izvedenih i prikazanih radova.

Selekciju radova su vršili profesori mr Sibila Petenji Arbutina, mr Srđan Dimitrov, mr Petra Balaban i mr Karolina Mudrinski.