ГРАД НОВИ САД ПРУЖА ПУНУ ПОДРШКУ КУЛТУРИ И УМЕТНОСТИ

Управа за културу Града Новог Сада улаже максималне напоре да уметници, културни радници и лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе, што мање трпе последице кризе изазване пандемијом COVID-19.  

Укидањем ванредног стања у Републици Србији стичу се услови да Управа убрза све радње и активности на спровођењу јавних конкурса, уз обавезну комуникацију са предлагачима пројеката у вези са евентуалним променама термина и начина реализације предложених пројеката. Након избијања епидемије била је онемогућена нормална реализација пројектних активности и то на четири актуелна конкурса: Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури у области савременог стваралаштва, потом у области нематеријалног културног наслеђа, Конкурс за суфинансирање пројеката у области културе и уметности који су подржани кроз међународне фондове у 2020. години и Јавни конкурс за избор пројеката у области књижевности (стваралаштво и преводилаштво) и издаваштва у 2020. години.

Пошто се околности полако нормализују, Управа за културу ће појачати ангажман да се планиране пројектне активности у области културе спроведу на најефикаснији начин. Градска управа за културу наставиће редовно да врши уплату социјалних доприноса за лица која самостално обављају уметничку и другу делатност у области културе репрезентативним удружењима. Исплата за први квартал ове године, реализована је у законом предвиђеном термину, док се уплата доприноса за други квартал планира и биће спроведена у законом предвиђеном року.

За кориснике из области културе, приликом наплате закупа пословних, канцеларијских, галеријских и програмских простора, за период ванредног стања, биће примењена иста правила као и код других закупаца код Градске управе за имовину и имовинско-правно послове, а на основу пакета мера подршке које је усвојио Град Нови Сад.

Имајући у виду осетљивост и значај области културе у Новом Саду, као и чињеницу да је Нови Сад званично Европска престоница културе за следећу годину, Градска управа за културу настојаће да кроз различите моделе омогући квалитетан ангажман културних радника, као и реализацију њихових програма.