ГРАД СОМБОР ДОБИО СРЕДСТВА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ УСЛУЖНОГ ЦЕНТРА

У име града Сомбора градоначелница Душанка Голубовић је потписала уговор са Министарством државне управе и локалне самоуправе за успостављање јединственог управног места.

Сомбор је један од седам градова који су добили одобрење за реализацију овог пројекта. Министарство државне управе и локалне самоуправе је доделило средства у износу од 7.000.000,00 динара, а град Сомбор суфинансира 10% у износу од 700.000,00 динара.

Овим пројектом ће се олакшати и поједноставити процедуре за грађане тако што ће се послови које обавља један или више различитих органа објединити. На једном месту ће странка моћи да обави административне поступке из домена грађанских стања, заштите животне средине, урбанизма и имовинско-правних послова, друштвених делатности, локалног економског развоја, руралног развоја, комунално стамбених послова, саобраћаја и локалне пореске администрације. Средства су намењена за реконструкцију постојеће сале услужног центра и обуку запослених.

Извор: Град Сомбор