ГРАД СУБОТИЦА РЕАЛИЗОВАО ПРОЈЕКАТ ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА ЗА УЛИЧНУ РАСВЕТУ

Успешно је завршена замена старог и неефикасног осветљења савременим светиљкама са ЛЕД технологијом пројектом јавно-приватног партнерства у Граду Суботици са приградским насељима. Трајање гарантног периода одржавања је 13 година током кога ће Град директно уштедети најмање 983.954,83 евра+ПДВ,  односно на годишњем нивоу уштеда ће бити најмање 75.688,83 евра+ПДВ.

Реализацију увођења новог јавног осветљења извршила је фирма Smart Energy Investment Kft Будимпешта са подизвођачима Расвета доо Суботица и HS Engineering доо Нови Сад. Ова мађарска фирма је финансирала целокупну имплементацију пројекта.

Ново осветљење има просечно дупло бољу осветљеност и квалитет осветљености што је од изузетног значаја за безбедност на улицама како за пешаке тако и за возаче. Гарантована уштеда електричне енергије током трајања уговора је 72,82 одсто, а побољшаће се и енергетска безбедност и смањити емисија CO2 за око 8.300 тона сваке године, односно више од 107.900 тона за 13 година. Овакав ефекат смањења емисије CO2 представља посебан куриозитет у временима повећаног аеро загађења у складу са свим препорукама.

„Град Суботица овим пројектом не улази у кредитно задужење и сва уграђена опрема и све примењене мере се одмах по уградњи предају у власништво Граду без накнаде. Први најзначајнији ефекти су већ остварени, а огледају се у томе што је у претходних пет месеци колико је трајала имплементација, експлоатација ефеката повећања квалитета, оставрена уштеда за енергију и одржавање пројеката, била без накнаде. То представља добар увод за квалитетно партнерство. Препознавање    јавно-приватног партнерства и имплементација за сваки град или општину је истовремено и улагање у будућност“, изјавио је Обрад Тадић, директор фирме Smart Energy Investment Kft.    

„Ми као Град не издвајамо нова средства, али трошкове које имамо за јавно осветљење можемо боље да искористимо за друге важне сегменте развоја Града. Добили смо значајно улагање у комуналну јавну инфраструктуру, а да нисмо издвојили средства, напротив, овакав посао нам ствара уштеде у односу на досадашње трошкове“, изјавио је градоначелник Стеван Бакић.

Уграђено је око 12.900 светиљки са око 270 система за укључивање и искључивање. Свака од нових Schreder ЛЕД светиљки имаће животни век од 25 година, што је скоро дупло више од трајања уговора. Овим пројектом још један град у Србији има уличну расвету према прописаним (ЕУ) стандардима.

Извор: Град Суботица