ГРАД СУБОТИЦА УЧЕСТВОВАО У ПРОЈЕКТУ „ПРЕВЕНЦИЈА И БОРБА ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА У СРБИЈИ“

У периоду од маја до децембра 2020. године Локални тим за превенцију и борбу против трговине људима Града Суботице учествовао је у пројекту „Превенција и борба против трговине људима у Србији“. Пројекат се спроводио у оквиру заједничког програма Европске уније и Савета Европе и то у пет градова у Србији – Суботица, Сремска Митровица, Шабац, Ниш и Врање. Циљ пројекта је подизање свести јавности о проблему трговине људима са посебним акцентом на радној експлоатацији.

Носиоции пројектних активности били су Локални тимови за превенцију и борбу против трговине људима уз подршку УГ Атина.

Као резултат пројекних активности Локалног тима за превенцију и борбу против трговине људима Града Суботице је израда флајера на тему радне екслоатације и израда видео спота на тему радне екслоатације.

Видео спот су израдили чланови Локалног тима из Црвеног крста Суботица. У изради су учествовали запослени и волонтери Црвеног крста Суботица.

Видео спот можете преузети путем линка https://youtu.be/dOWaQt9_h_0

Локални тим за превенцију и борбу против трговине људима Града Суботице позива медије да емитују видео спот како би се шира јавност града Суботице упознала и овим путем са трговином људима – радном експлоатацијом.

                                                  Kоординатор Локалног тима, члан Градског већа
                                                                       Илија Ђукановић

Извор: Град Суботица