ГРАД ЗРЕЊАНИН И ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“ РАСПИСАЛИ НАГРАДНИ КОНКУРС „НАЈЛЕПШЕ ДВОРИШТЕ И ТЕРАСА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА“ – ПРИЈАВЕ СУ МОГУЋЕ ДО 1. ЈУНА ОВЕ ГОДИНЕ

Град Зрењанин и ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин расписују Наградсни конкурс „Најлепше двориште и тераса на територији града Зрењанина“, а за најуспешније предвиђене су и награде.

Конкурс се расписује у следећим категоријама:
– Најлепше уређено приватно двориште;
– Најлепша тераса.

Пријавни образац се може преузети на сајту ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин: https://www.jkpciz.co.rs/, као и на сајту града Зрењанина у делу Конкурси и огласи.

Приликом попуњавања пријавног обрасца навести личне податке подносиоца пријаве, име и презиме, адресу, број телефона и категорију за коју се пријављује.
Уз пријаву је потребно приложити до 5 фотографија дворишта / терасе, које нису старије од месец дана.

Право учешћа на конкурсу имају приватна лица (приватна домаћинства и стамбене заједнице), чији се објекат налази на територији града Зрењанина (градско насеље и сва сеоска насеља).
Трагање за најлепше уређеним двориштем и терасом трајаће од 24.04. до 01.06.2023. годинe, након тога ће Комисија за избор најлепшег дворишта и терасе на територији града Зрењанина размотрити пристигле пријаве, посетиће дворишта и терасе, која буду у најужем избору, и одлучити о победницима. Победници конкурса ће благовремено бити обавештени о датуму доделе награда.

Сви заинтересовани попуњене пријавне обрасце са фотографијама у затвореној коверти, са назнаком „За конкурс – не отварати“, могу најкасније до 01.06.2023. године, предати на један од следећих начина:

 1. Послати поштом на адресу:
  Градска управа Зрењанин
  Одељење за привреду
   Одсек за заштиту и унапређивање животне средине
   23000 Зрењанин, Трг слободе бр. 10;
 2. Предати лично на писарници Градске управе града Зрењанина, на адреси Трг слободе бр. 10, соба 53;
 3. Попуњен, скениран пријавни образац са фотографијама послати на e-mail адресу: zivotna.sredina@grad.zrenjanin.rs

Телефон за додатне информације: 023/3150-187

КОНКУРС ФЛАЈЕР

Извор: Град Зрењанин