ГРАЂАНИМА ЈЕ ВАШАР НАЈАТРАКТИВНИЈИ – ГРАЖДАНОМ НАЙАТРАКТИВНЄЙШИ ВАШАР

Традиционална дечија манифестација Дечија недеља се обележава од 1. по 7. октобар у целој Србији и свету, а ове године са мотом „Моје право је да живим срећно и здраво – за одрастање без насиља”.

Овај празник је обележен у обе образовне институције у Ђурђеву, у Основној школи „Јован Јовановић Змај” и Предшколској установи „Ђурђевк”, а са много различитих активности које највише воле деца. У ПУ у понедељак је био ликовни дан па су деца са свијим родитељима цртала по зиду установе, сутрадан су гледали позоришну представу „Јесења чаролија”, а у стреду су испред ПУ органуизовали Јесењи вашар на ком су деца са родитељима продавала по синволичној цени различите ручне радове које су прирпремили кући. Јесењи вашар иначе сваке године посети велики број грађана да би видели, али радо и купили лепе ручне радове. Сваки дан је у овој недељи био више него уобичајено прилагођен њиховим потребама и разоноди, па су у јуче посетили Азил ѕа животиње у Ђурђеву, а  данас, поледњег дана обележавања Дечије недеље у ПУ најмлађе је посетио писац који је на њима прихватљив начин причао о свом писању.

У сеоској ОШ целе ове недеље деца свих узраста су правила ждралове, имали су креативне радионице и задатак направити их хиљаду за означавање Дана демократске културе у њиховој школи који ће се одржати за две недеље.

Б. Ђурђев

ГРАЖДАНОМ НАЙАТРАКТИВНЄЙШИ ВАШАР

Традицийна дзецинска манифестация Дзецински тидзень ше означує од 1. по 7. октобер у цалей Сербиї и швеце, а того року з мотом „Мам право жиц щешлїво и здраво — роснуц без насилства”.

Тот швето з велїма рижнороднима ативносцами котри найволя наймладши означене у обидвох образовних институцийох у Дюрдьове, у Основней школи „Йован Йованович Змай” и Предшколскей установи „Дюрдєвак”. У ПУ пондзелок бул подобови дзень та дзеци з родичами мальовали по мурику установи, ютредзень патрели театралну представу „Єшеньска чаролия”, а стреду опрез будинка ПУ орґанизовани Єшеньски дзецински вашар на котрим дзеци по синволичней цени предавали свойо ручни роботи котри справели дома. Єшеньски вашар иншак каждого року нащивя вельочислени гражданє же би видзели, алє и дзечнє купели красни ручни роботи. Кажди дзень у тим тижню бул вецей як узвичаєно прилагодзени їх потребом и розваги, та вчера нащивели Азил за животинї у Дюрдьове, а нєшка, остатнї дзень означованя Дзециснкого тижня у ПУ наймладших нашивел писатель котри им на їм прилаплїви способ бешедовал о своїм писаню.

У дюрдьовскей ОШ цалого тижня дзеци шицких возростох правели журавелї, мали креативни роботнї и задаток справиц их тисяч за означованє Дня демократскей култури у їх школи котри ше ма отримац о два тижнї.

Б. Дюрдєв