ГРАДОНАЧЕЛНИК ОБИШАО БЕГЕЧ У КОЈЕМ СЕ ГРАДИ ПРЕЧИСТАЧ ОТПАДНИХ ВОДА

Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић обишао је радове на изградњи пречистача отпадних вода у насељу Бегеч. Изградњом пречистача биће омогућено да раније изграђена канализациона мрежа буде доведена у функционално стање, чиме се решава један од најкрупнијих комуналних проблема у овом насељу, а такође се доприноси очувању животне средине јер се спречава загађење земљишта и подземних вода.

– У току су радови на изградњи централног пречистача за канализациону мрежу за насеље Бегеч. Након Ковиља, Руменке и Степановићева, комплетирамо комуналну инфраструктуру и у овом приградском насељу, у једном од најстаријих насељених места на територији града. У њему до сада није било решено питање канализације и с правом су грађани Бегеча стављали то као приоритет свих инфраструктурних инвестиција. Стога је Град Нови Сад у буџету издвојио укупно 217 милиона динара за све радове око пречистача са приступним саобраћајницама. Крајем октобра ми ћемо имати комплетно завршен престич за канализацију за Бегеч. Он је по капацитету довољан да прими 4000 прикључака, а то је и више него што их тренутно има у селу. Када то завршимо, предајемо га на управљање ЈКП „Водовод и канализација“ и крећу да се раде кућни прикључци, тако да коначно више нећемо имати септичке јаме у Бегечу, него канализацију. Поред ове инвестиције, око 30 милиона се инвестира у остале сегменте које Град ради у Бегечу, а у претходних шест, седам година, у Бегеч је инвестирано око пола милијарде динара. Ако Град буде имао подршку Месне заједнице Бегеч и Бегечана, спремни смо да инвестирамо 200 милиона динара за водовод у Бегечу, пошто је он једини који је ван система градског водовода. С обзиром на то да често имамо извештаје да је неисправна вода, да постоји проблем са одржавањем водоводне мреже, Град је спреман да инвестира у бунаре и у водовод, а најважније је да та инвестиција неће повећати цену воде Бегечанима. Зато је потребна подршка локалне заједнице, а не гледање личних интереса који само штете мештанима и давање лажних обећања која спречавају напредак и развој целог Бегеча – рекао је градоначелник Милош Вучевић и нагласио да се том инвестицијом још једном потврђује опредељење Града Новог Сада за успостављање једнаких комуналних стандарда у свим приградским насељима.

Будући комплекс пречистача простираће се на површини од 1.5 ha, удаљеној око 500 метара од самог насеља, јужно од магистралног пута Нови Сад – Бачка Паланка. Сем самог постројења, у оквиру комплекса биће изграђене и интерне саобраћајнице, паркинг, јавно осветљење, водоводна и електро мрежа, а читав простор ће се на крају и хортикултурно уредити. За обезбеђење адекватног квалитета пречишћене воде, предвиђена је примена комбинованог поступка механичко-биолошког пречишћавања, чиме ће бити задовољени сви неопходни услови заштите животне средине, нарочито заштите околног земљишта, као и површинских и подземних вода.

Радови који се тренутно изводе кроз редовно одржавање у Бегечу су и асфалтирање Рибарске и Улице Лазе Костића, уређење аутобуских стајалишта, изградња терена за баскет, као и пешачке стазе поред терена ФК „Бачка“, постављање дечјег игралишта и теретане, постављање  клупа и стубова јавног осветљења, као и уклањање депонија. Такође, у току је израда техничке документације за изградњу канализације у Улици ослобођења и за саобраћајне површине у Улици Доситеја Обрадовића, затим партерног уређења са пратећом инфраструктуром и јавним осветљењем Храма у Бегечу, као и израда техничке документације за реализацију пројекта „46 урбаних џепова“.