ГУЦУЛИ ИЗ УКРАЈИНЕ ГОСТОВАЛИ У ЂУРЂЕВУ И ЖАБЉУ – ГУЦУЛИ З УКРАЇНИ ГОСЦОВАЛИ У ДЮРДЬОВЕ И ЖАБЛЮ

Поводом обележавања Дана Општине Жабаљ и сто годишњице од присаједиња Војводине Краљевини Србији у орґанизацији Савеза Украјинаца и Русина Сербије у викенду за нама организована су два концерта.

Први концерт је одржан у Ђурђеву у просторијама КУД „Тарас Шевченко” када је Гуцулски ансамбл из Рахова из Закарпатског дела Украјине извео више својих народних песама и игре у својој народној ношњи. У програму су учествовале и две фолклорне групе КУД „Тарас Шевченко”. Најмлађа је извела „Дечију игру”, а старија „Русинску игру” у радној русинској ношњи. Сличан концерт, са истим разлогом и у истој организацији одржан је у Основној школи „Милош Црњански” у Жабљу у чијем програму је участвовао поменути Гуцулски ансамб и Хор „Пасторала” из Жабља.

За војвођанске.рс : Б. Ђурђев 

 

З нагоди означованя Дня Општини Жабель и 100-рочнїци од присєдинєня Войводини ґу Кральовини Сербох, Горватох и Словенцох и у орґанизациї Союз Українцох Руснацох Сербиї у викенду за нами орґанизовани два концерти.

Перши отримани у Дюрдьове у просторийох КУД „Тарас Шевченко” дзе Гуцулски ансамбл з Рахова зоз Закарпатскей обласци України наступел зоз вецей свойо народни шпиванки и танци у своєй народней шмати. У програми уластвовали и два танєчни ґрупи КУД „Тарас Шевченко”. Наймладша виведла „Дзецински танєц”, а старша „Руски танєц” у фарбарскей шмати. Подобни концерт, з истей причини и у истей орґанизациї отримани у Основней школи „Милош Црнянски” у Жаблю у чиєй програми участвовал спомнути Гуцулски ансамб и Хор „Пасторала” зоз Жаблю.

За войводянски.рс : Б. Дюрдєв