HAJDUČKA TRAVA

Hajdučka trava je toploljubiva biljka koja zahteva puno svetlosti, ali podnosi i niske temperature, čak do – 30 stepeni. Za uspešno gajenje zahteva srednje laka i plodna zemljišta. Razmnožavanje se uglavnom vrši direktnom setvom, najbolje u jesen, ali se može sejati u proleće.Razmnožavanje deobom busena se uglavnom primenjuje na manjim površinama i to kasno u jesen ili rano u proleće.Nega userva se sastoji od okopavanja ili plevljenja i kultiviranja, prihranjivanja i navodnjavanja po potrebi.
Đubrenje se obavlja prilikom podizanja plantaže a zaštita kod većih napada bolesti i štetočina. Iskorišćavanje plantaže može da traje do tri godine.Listovi hajdučke trave se beru kada sadnice dostignu polovinu visine odrasle biljke. Beru se razvijeni donji listovi rozete i oni na sredini stabla, nikad više od trećine lisne mase. Herba sa kosi na početku cvetanja, kada je najveća koncetracije lekovitih materija i etarskog ulja. Cvasti hajdučke trave se beru u momentu punog cvetanja. Delovi biljke se suše na 40 stepeni, dok se za ekstrakciju koristi sveža herba.

Autorka: Milanka Miladinović

Izvor: psss