ИНЂИЈА : КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПЛАСТЕНИКЕ

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2018. години.

Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за суфинансирање набавке конструкције за објекте заштићеног простора, вишегодишњих, вишеслојних фолија за покривање објеката заштићеног простора, фолија за сенчење и спречавање губитка топлоте, мрежа за сенчење објекта, система за наводњавање „кап по кап”, система за прихрану, система за загревање, столова за производњу расада, инструмената за мерење нивоа ЦО2, температуре супстрата и ваздуха,као и влаге, саксија, контејнера за производњу расада, ослонаца за поврће (мрежа и коља).

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу износе до 60.000.000,00 динара.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од укупно прихватљивих трошкова инвестиције, односно 70% за физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, физичка лица и овлашћена лица у правном лицу млађа од 40 година и жене.

Укупан износ бесповратних средстава по једној пријави може бити максимално 2.100.000,00 динара, односно до 2.310.000,00 динара.

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за:
1. конструкцију за објекте заштићеног простора(алуминијумска, поцинковано-челична, челична и пластична);
2. вишегодишње, вишеслојне фолије за покривање објеката заштићеног простора;
3. фолије за сенчење и спречавање губитка топлоте;
4. мреже за сенчење објекта;
5. систем за наводњавање „кап по кап”, системе за микрокишење;
6. систем за фертиригацију;
7. столове за производњу расада;
8. инструменте за мерење нивоа ЦО2, температуре супстрата и ваздуха, као и влаге;
9. саксије, контејнере за производњу расада, ослонаце за поврће ( мреже и коље)
10. систем за загревање.

Корисник средстава, у зависности од врсте инвестиције остварује право на суфинансирање инвестиције ако у Регистру има уписано до 0,49 ха производње одговарајуће пољопривредне културе за коју се конкурише у заштићеном простору.

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, неће се признавати инвестиције и купљена опрема пре 01.01.2018. године.

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 15.05.2018. године.  

За све информације и потребну документацију обратите се Агенцији за рурални развој општине Инђија, Војводе Степе 48 или на телефон 022/55-60-60.

Извор: Општина Инђија