ИНКЛУЗИВНА РАДИОНИЦА

Град Вршац у сарадњи са ШОСО “ Јелена Варјашки” Вршац , у оквиру Дечије недеље која је у знаку Године солидарности и сарадње, проглашена од Владе Републике Србије, са програмом који је у складу са условима насталим услед пандемије вируса COVID -19, реализовао је пројекат “ Инклузивна радионица” у којем су ученици млађих разреда ШОСО “Јелена Варјашки” и ученици 4. разреда ОШ “Олга Петров Радишић”, са својим учитељицама, данас у заједничком дружењу имали прилику да кредама у боји упуте поруке једни другима, путем цртежа у дворишту школе, а све у циљу да се развије свест код најмлађих узраста о прихватању различитости и да се разбију предрасуде о деци са сметњама у развоју.

Инклузија подразумева укључивање детета у друштвени живот заједнице на свим нивоима, почевши од породице и прихватања детета са тешкоћама у развоју у самој породици, квалитетно место у друштву породице, право на образовање и стицање знања и вештина потребних за квалитетнији живот детета у складу са његовим могућностима.

“Сврха ове радионице је да се укаже на схватање и прихватање да различитост није препрека и проблем, већ могућност за стварање нових искустава, хуманости, солидарности и да различити можемо заједно функционисати, сарађивати и постати богатији за нова другарства. Због специфичних тешкоћа и здравственог стања неки ученици нису у могућности да носе маске, али свакако имају потврде својих изабраних лекара и строго се поштују мере безбедности по упутствима Министарства здравља”, објаснила је чланица Градског већа за социјална питања, Маја Ристић Лажетић.

Инклузија је као појам релативно нов у Србији и школама широм Србије, али као друштво морамо схватити да је инклузија право, а не проблем.

https://www.facebook.com/GradVrsac/posts/3453242531389801

Извор: Град Вршац