ИПАРД МЕРЕ ШАНСА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

Локална акциона група ЛАГ Срце Бачке, заједно са представницима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и уз подршку Одељења за пољопривреду Општинске управе, организовала је за пољопривредне произвођаче у општини Врбас презентацију актуелних ИПАРД 3 мера подршке пољопривреди и руралном развоју.

Произвођачи су овом приликом добили детаљне информације о конкурсима и то кроз Меру 1 – машине и изградња; инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава – подршка инвестицијама у материјална средства и техничка побољшања (изградња објеката и набавка пољопривредне механизације); затим Меру 3 – прерада и маркетинг; инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства; као и Меру 7 – рурални туризам; диверсификација пољопривредних газдинстава и развој пословања која има за циљ повећање степена развоја економских активности у руралним подручјима, кроз диверсификацију пољопривредних активности, оснивање малих предузећа и отварање радних места у руралним подручјима.

„Сваки вид подстицаја веома је важан за наше пољопривреднике и све презентоване мере могу значајно да помогну унапређењу проиводње, за развој и опремање газдинстава бољом механизацијом, како би у будућности постала конкурентнија на тржишту и успешније пословала. У општини Врбас према последњим подацима актривно је око 2.200 пољопривредних газдинстава и добро је да се ове мере односе на потребе и ратара и сточара, али и на потребе оних који се баве сеоским туризмом, како би се подстакла и помогла и ова грана пословања“, рекао је Милан Шашић, заменик руководиоца Одељења за пољопривреду Општинске управе Врбас.

Бојан Ковач, менаџер ЛАГ Срце Бачке, истакао је ИПАРД веома интересантан и подстицајан за пољопривреднике, посебно оне развијеније, а сврха локалних акционих група је да повеже и пружи праве информације о активностима Владе, надлежног министарства и јавних установа, које се спроводе у корист крајњих корисника – пољопривредника и свих других који покрећу свој бизнис, нпр у сеоском туризму.

„Иницирали смо ову презентацију у Врбасу и Кули, али организујемо и презентације друге врсте, попут оних у сарадњи са Развојним фондом Војводине, у којим се представљају кредитне линије за пољопривреднике и предузетнике. ЛАГ у нашем случају функционише веома добро, посебно захваљујући подршци локалних самоуправа у Врбасу и Кули, а ми се трудимо да будемо подршка својим члановима. Из тог разлога смо основали социјално предузеће кроз које нашим малим произвођачима омогућавамо да лакше пласирају производе, сарађујемо са туристичким организацијама из оба града и веома често учествујемо у организацији различитих манифестација. ЛАГ са 50 и више чланова са територије општина Врбас и Кула, труди се да анимира локалну средину, покрене људе и живот учини лакшим и квалитетнијим за све“, рекао је Ковач.

Извор: Општина Врбас