ИЗ ЦАРИНСКОГ СКЛАДИШТА „ИСПАРИЛО“ 32 ТОНЕ ПВЦ ГРАНУЛАТА

Цариници из Сомбора су 22. августа 2018. године приликом ванредне контроле царинског складишта у Оџацима установили да у њему недостаје преко 32 тоне неоцарињене робе, вредне више од 40.000 евра.

Контролом поменутог царинског складишта установљено је да се у њему физички налази свега 38 тона, од укупно 70 тона робе смештене под царински надзор.

То значи да је део робе, готово 17 тона полипропилена „PP Tipplen“ и више од 15,5 тона гранулата „Tatren“ изузето испод царинског надзора, односно, пре спровођења царинског поступка и измиривања увозних дажбина.

Против увозничке фирме из Београда покренут је прекршајни поступак.

Напомињемо да је за ову врсту прекршаја запрећена казна и до четвороструког износа у односу на вредност робе која је предмет прекршаја, о чему одлучује надлежни суд.