ИЗ ДВА СКЛАДИШТА У НИШУ НЕСТАЛО ПРЕКО 30 ТОНА НЕОЦАРИЊЕНЕ РОБЕ

Цариници су током протеклих неколико дана контролишући два јавна царинска складишта у Нишу открили да у њима недостаје више од 30 тона неоцарињене робе, чија је вредност готово 15.000 евра.

Контрола ова два јавна царинска складишта показала je да је из њих „испод царинског надзора“ изузето готово 25 тона керамичких плочица, 167 када са панелима и металном конструкцијом, постоља за умиваонике и WC шоља, као и 600 флаша страних пића „Tequila Mendoza“, „Gin Lardson“, „Blue Curacao“, „Triple Sec“, Ouzo Philippos“ и лозове ракије „Žolta“.

Држаоци складишта ће најпре морати да измире све обавезе према држави и плате све увозне дажбине – царину, ПДВ и акцизе. Потом ће пред надлежним судом одговарати и због злоупотребе робе пре окончања царинског поступка и непрописног вођења евиденције, а царинарници Ниш су упућени и захтеви за затварање оба јавна царинска складишта.     

Напомињемо да је за ову врсту прекршаја запрећена казна и до четвороструког износа у односу на вредност робе која је предмет прекршаја, о чему одлучује надлежни суд.

Ради појашњења, треба рећи да се у царинским складиштима држи роба над којом тек треба да се спроведе царински поступак и за то време – за робу су одговорни држаоци складишта који морају да положе банкарску гаранцију приликом његовог отварања.

Цариници врше редовне и ванредне контроле таквих складишта све док се царински поступак над робом не оконча, а све како би се спречило неовлашћено поступање са царинском робом и осигурала њена истоветност до тренутка пуштања у слободан промет.

Последњи сличан случај забележен је пре двадесетак дана такође у Нишу, када је откривено да из једног јавног царинског складишта недостаје око 250 квадратних метара неоцарињених гранитних плоча.