ИЗБОРИ ЗА НАЦИОНАЛНИ САВЕТ РУСИНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – ВИБЕРАНКИ ЗА НАЦИОНАЛНИ СОВИТ РУСКЕЙ НАЦИОНАЛНЕЙ МЕНШИНИ

Избори за нови састав Националног савета Русинске националне мањине Републике Србије биће одржани у недељу 4. новембра. Русини ће моћи да гласају за седам изборних листа које је прогласила Републичка изборна комисија.

Изборне листе су наведене по редоселеду по ком су проглашавани

 1. Изборна листа Русини заједно” на којој има 19 кандидата – носилац Борислав Сакач (1959) Нови Сад, Јоаким Рац (1956) Руски Керстур, Мартица Тамаш (1961) Вербас, Никола Кухар (1968) Ђурђево, Зденко Лазор (1983) Бикич, Јелена Сивч (1987) Руски Керестур, Михајло Киш (1984) Кoцур, Миломир Шајтош (1960) Нови Сад, Марина Джуджар (1988) Руски Керестур, Михајло Пашо (1981) Руски Керестур, Игор Фејди (1986) Руски Керестур, Сања Тиркајла (1970) Руски Керестур, Владимир Олејар (1981) Руски Керестур, Борис Нађ (1969) Бачинци, Аранка Међеши (1960) Коцур, Мирон Рамач (1974) Руски Керестур, Мирослав Джуджар (1964) Ђурђево, Ксенија Бенце (1965) Коцура, Владимир Варга (1980) Руски Керестур.
 2. Буди и остани РУСИН – ОЛЕНА ПАПУГА” на којој има 7 кандидата – носилац Олена Папуга (1964) Руски Керестур, Дејан Загорјански (1981) Вербас, Ђура Винаји (1958) Нови Сад, Меланија Римар (1958) Петроварадин, Борис Магоч (1979) Нови Сад, Виктор Винаји (1995) Нови Сад, Олга Радович (1950) Нови Београд.
 3. „За Русине – Жељко Ковач” на којој има 12 кандидата – носилац Жељо Ковач (1973) Руски Керестур, Јаким Винаји (1986) Руски Керестур, Марина Дудаш (1991) Руски Керестур, Иван Емејди (1992) Руски Керестур, Јарослав Фејди (1977) Руски Керестур, Каролина Папуґа (1976) Руски Керестур, Жељко Орос (1989) Руски Керестур, Тихомир Фејди (1972) Руски Керестур, Татјана Бучко-Рац (1967) Руски Керестур, Мирко Нађ (1985) Руски Керестур, Дејан Будински (1997) Руски Керестур и Марија Стрибер (1972) Руски Керестур.
 4. Русинска будућност” на којој има 12 кандидата – носилац Стеван Самочета (1990) Коцура, Меланија Мали (1994) Коцура, Соња Виславски (1992) Руски Керестур, Игор Барна (1992) Ђурђево, Иван Кањух (1991) Нови Сад, Тамара Салаг (1995) Ђурђево, Андреј Орос (1997) Руски Керестур, Јован Живковић (1998) Нови Сад, Ивана Чордаш (1999) Нови Сад, Моника Гарди (1980) Коцура, Татјана Цап Имрић (1984) Суботица и Тимотеј Рац (1992) Коцура.
 5. Листа слободних кандидата” на којој има 16 кандидата – носилац Никола Шанта (1959) Коцура, Весна Раґаји-Цап (1960) Коцура, Гелена Бабић (1959) Нови Сад, Јулијан Рац (1954) Руски Керестур, Тарас Чапко (1973) Ђурђево, Марија Тот (1959) Нови Сад, Звонко Сабо (1954) Вербас, Владислав Варга (1954) Нови Сад, Ирина Ковачевић (1944) Нови Сад, Јулијан Ковач (1950) Шид, Микола Цап (1959) Коцура, Гелена Папуга (1989) Вербас, Леона Виславски (1956) Ђурђево, Оља Русковски (1985) Коцур, Микола Кољесар (1955) Коцура и Марија Дудаш-Фејса (1959) Коцура.
 6. „И ми смо Русинке/Русини” на којој има 9 кандидата – носилац Наташа Макаји-Мудрох (1974) Сримска Каменица, Александар Човс (1982) Нови Сад, Владимир Иван (1981) Коцура, Дарја Међеши (1972) Вербас, Јанко Хома (1992) Руски Керестур, Владимир Балашчак (1980) Латјарак, Сашењка Ђорђевић (1993) Вербас, Мирон Джуња (1969) Нови Сад и Себастијан Њаради (1992) Руски Керестур. и
 7. по реду преглашена листа „Млади имају предност” на којој има 8 кандидата – носилац Борис Фејди (1992) Коцура, Ребека Планчак (1997) Руски Керестур, Мирослав Ковач (1978) Вербас, Мелита Рускаи (1993) Сримска Камењица, Владимир Микита (1976) Кула, Љубка Скубан (1980) Коцура, Љубомир Међеши (1992) Коцура и Славица Мармила (1966) Кула.

Грађани који желе да се упишу у посебан бирачки списак и живе на територији Општине Жабаљ пријавити се могу у Општинској управи у улици Николе Тесле 41 у Жабљу код Предрага Топића који је задуже за ажурурање бирачких списакова. Пријавити се мора лично и са личном картом, сваки радни дан од 7 до 15 сати до 1. новембра односно 72 сата пред закључивање изборних спискова. Више инфомација на телефон у Општинској управи Жабаљ 021/210-22-90, Месној канцеларији Ђурђево 021/210-23-14 и Месној канцеларији Госпођинци 021/210-23-15.

За војвођанске.рс : Б. Ђурђев 

 

Виберанки за нови соства Националного совиту Рускей националней меншини Републики Сербиї буду на нєдзелю, 4. новембра. Руснаци годни гласац за седем виберанково лїстини котри преглашела Републична виберанкова комисия.

Виберанково лїстини виписани по рядошлїду преглашованя:

 1. виберанкова лїстина „Руснаци вєдно” на котрей 19 кандидати – ношитель Борислав Сакач (1959) Нови Сад, Йоаким Рац (1956) Руски Керстур, Мартица Тамаш (1961) Вербас, Микола Кухар (1968) Дюрдьов, Зденко Лазор (1983) Бикич, Єлена Сивч (1987) Руски Керестур, Михайло Киш (1984) Кoцур, Миломир Шайтош (1960) Нови Сад, Марина Джуджар (1988) Руски Керестур, Михайло Пашо (1981) Руски Керестур, Иґор Фейди (1986) Руски Керестур, Саня Тиркайла (1970) Руски Керестур, Владимир Олеяр (1981) Руски Керестур, Борис Надь (1969) Бачинци, Аранка Медєши (1960) Коцур, Мирон Рамач (1974) Руски Керестур, Мирослав Джуджар (1964) Дюрдьов, Ксения Бенце (1965) Коцур, Владимир Варґа (1980) Руски Керестур.
 2. „Буц и остац РУСНАК – ОЛЕНА ПАПУҐА” на котрей 7 кандидати – ношитель Олена Папуґа (1964) Руски Керестур, Деян Загорянски (1981) Вербас, Дюра Винаї (1958) Нови Сад, Мелания Римар (1958) Петроварадин, Борис Маґоч (1979) Нови Сад, Виктор Винаї (1995) Нови Сад, Олґа Радович (1950) Нови Беоґрад.
 3. „За Руснацох – Желько Ковач” на котрей 12 кандидати – ношитель Желько Ковач (1973) Руски Керестур, Яким Винаї (1986) Руски Керестур, Марина Дудаш (1991) Руски Керестур, Иван Емейди (1992) Руски Керестур, Ярослав Фейди (1977) Руски Керестур, Каролина Папуґа (1976) Руски Керестур, Желько Орос (1989) Руски Керестур, Тихомир Фейди (1972) Руски Керестур, Татяна Бучко-Рац (1967) Руски Керестур, Мирко Надь (1985) Руски Керестур, Деян Будински (1997) Руски Керестур и Мария Стрибер (1972) Руски Керестур.
 4. Руска будучносц” на котрей 12 кандидати – ношитель Стеван Самочета (1990) Коцур, Мелания Мали (1994) Коцур, Соня Виславски (1992) Руски Керестур, Иґор Барна (1992) Дюрдьов, Иван Канюх (1991) Нови Сад, Тамара Салаґ (1995) Дюрдьов, Андрей Орос (1997) Руски Керестур, Йован Живкович (1998) Нови Сад, Ивана Чордаш (1999) Нови Сад, Моника Гарди (1980) Коцур, Татяна Цап Имрич (1984) Суботица и Тимотей Рац (1992) Коцур.
 5. „Лїстину шлєбодних кандидатох” на котрей 16 кандидати – ношитель Микола Шанта (1959) Коцур, Весна Раґаї-Цап (1960) Коцур, Гелена Бабич (1959) Нови Сад, Юлиян Рац (1954) Руски Керестур, Тарас Чапко (1973) Дюрдьов, Мария Тот (1959) Нови Сад, Звонко Сабо (1954) Вербас, Владислав Варґа (1954) Нови Сад, Ирина Ковачевич (1944) Нови Сад, Юлиян Ковач (1950) Шид, Микола Цап (1959) Коцур, Гелена Папуґа (1989) Вербас, Леона Виславски (1956) Дюрдьов, Оля Русковски (1985) Коцур, Микола Колєсар (1955) Коцур и Мария Дудаш-Фейса (1959) Коцур.
 6. „И ми Рускинї/Руснаци” на котрей 9 кандидати – ношитель Наташа Макаї-Мудрох (1974) Сримска Каменїца, Александар Човс (1982) Нови Сад, Владимир Иван (1981) Коцур, Даря Медєши (1972) Вербас, Янко Хома (1992) Руски Керестур, Владимир Балащак (1980) Латярак, Сашенька Дьордєвич (1993) Вербас, Мирон Джуня (1969) Нови Сад и Себастиян Няради (1992) Руски Керестур. и
 7. по шоре преглашена лїстина „Млади маю предносц” на котрей єст 8 кандидати – ношитель Борис Фейди (1992) Коцур, Ребека Планчак (1997) Руски Керестур, Мирослав Ковач (1978) Вербас, Мелита Рускаи (1993) Сримска Каменїца, Владимир Микита (1976) Кула, Любка Скубан (1980) Коцур, Любомир Медєши (1992) Коцур и Славица Мармила (1966) Кула.

Гражданє котри ше жадаю уписац до окремного вибранкового списку и жию на териториї Општини Жабель приявиц ше можу у Општинскей управи, у будинку Општини Жабель у улїци Николи Тесли 41 у Жаблю при Предраґови Топичовому котри задлужени за ажурованє виберанкових спискох. Приявиц ше мож з особнє з особну карочку, кажди роботни дзень од 7 по 15 годзин по 1. новембер односно 72 годзини пред заключованє виберанкового списку. Вецей информациї мож достац на телефон Општинска управа Жабель 021/210-22-90, Месна канцелария Дюрдьов 021/210-23-14 и Месна канцелария Ґосподїнци 021/210-23-15.  

На виберанкох гласац годни 7 911 особи, кельо по 19. октобер було уписаних до Окремного виберацкого списку. На прешлих виберанкох 2014. року, гласацке право мали 8 270 гражданє.

 

За войводянски.рс : Б. Дюрдєв