ИЗЛОЖБА „ГАЛЕРИЈА И АУТИЗАМ“

У Галерији ликовне уметности поклон збирци Рајка Мамузића, Васе Стајића 1 у Новом Саду, 3. 10. 2019. године у 19 часова отвара се изложба „Галерија и аутизам“ на којој ће бити изложена дела из Поклон збирке Рајка Мамузића виђена очима деце из аутистичног спектра. Радови су настали током сликарске и вајарске радионице у оквиру изложбе скулптура „Мајстори вајарства“ у овом музеју. Радионице су се одржавале у оквиру заједничког пројекта „Галерија и аутизам“ ДПОСА и Поклон збирке Рајка Мамузића. Средства за реализацију пројектаобезбедила је Градска управа за културу Новог Сада.

Друштво за подршку особама са аутизмом града Новог Сада (ДПОСА) од 2012. године активно реализује ликовне радионице намењене овој популацији у оквиру којих се ради на едукацији деце са аутизмом, истицању способности комуникације визуелним средствима, те њихово усавршавање и ликовно описмењавање, индивидуализам и јасан рукопис сваког појединца. Ово је прилика да чланови Друштва покажу резултат креативног рада особа са аутизмом и да најшира јавност упозна њихов стваралачки потенцијал, разуме различитост изражавања снажних осећања, једнаке потребе и жеље и сликарство и вајарство као језик прихватања.

Изложба је донаторског карактера и средства прикупљена донацијама биће усмерена искључиво за децу, младе и особе са аутизмом за наставак арт-терапије, као и за подизање капацитета удружења.

 

Ова изложба се може погледати до 25. октобра 2019.