ИЗЛОЖБА „ГОМОЛАВА – ПРОШЛОСТ, САДАШЊОСТ И БУДУЋНОСТ“

Археолошка изложба„Гомолава – прошлост, садашњост и будућност„, биће свечано отворена у понедељак, 23. децембра, у Завичајном музеју Рума.

Изложба се бави археолошким налазиштем Гомолава код Хртковаца, кроз призму старих истраживања, са посебним освртом на значај локалитета за локалну заједницу и стручну јавност. Главни део изложбе је базиран на презентацији резултата добијених приликом извођена заштитних истраживања на локалитету Гомолава – некропола, који се налазе североисточно од Гомолаве. Истраживања су рађена током 2017. и 2018. године, приликом изградње обалоутврде на реци Сави.

На изложби ће бити презентовано и идејно решење Гомолаве као археолошког парка.

У истраживању током 2017. и 2018. године, учествовале су четири установе заштите културног наслеђа: Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица, Републички завод за заштиту споменика културе Београд, Музеј Војводине и Завичајни музеј Рума.

Средства за реализацију пројекта „Гомолава – прошлост, садашњост и будућност“ обезбедило је Министарство културе и информисања Републике Србије. 

Свечано отварање изложбе 23. децембра је заказано за 19 часова у сали Легата Миливоја Николајевића.

Изложба ће бити отворена до 23. марта 2020. године.

Извор: Општина Рума