IZLOŽBA GRAFIKA PAVLA MAKSIMOVIĆA

Izložba grafika Pavla Maksimovića biće otvorena u četvrtak, 24. maja u 20 časova u Klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Izložba će trajati do 19. juna.

U grafikama Pavla Maksimovića prisutna je težnja da se skrene pažnja na svakodnevne urbane pojave u našem društvu. Pored apstraktnih i mehatroničnih elemenata, glavni motivi njegovih radova su ljudski likovi, koji na specifičan način komuniciraju sa posmatračem. NJihova fizionomija, često distorzirana ili u simbiozi sa drugim motivima, šalje nam jasnu poruku o sociološkim i psihološkim transformacijama kroz koje prolazi savremeno društvo. U grafikama su uvek prisutna dva lika – najnužniji broj osoba za razmenu mišljenja i ideja, tj. za jedan konstruktivni dijalog. Time delo dobija svojevrsnu priču unutar priče, tj. konverzaciju unutar konverzacije. Jednu između motiva grafike, a drugu na relaciji grafika-posmatrač.

Ovim konceptom Pavle Maksimović skreće pažnju na pojavu koja usled naleta novih navika i načina komunikacije, sve više iščezava u našem društvu. LJudi, makar to bile najmanje dve osobe, sve manje uživo razgovaraju, sve se manje čuje živa reč, isto kao i likovi koje posmatramo na fotografijama, ponajviše na društvenim mrežama. Kao da smo zaboravili na ovaj primarni vid komunikacije, na koji nas umetnik svesrdno podseća.

Konverzacija je okosnica razvoja ljudske civilizacije i ona mora odoleti prolaznim globalnim tehnološkim trendovima. LJudi moraju pronaći način kako da se ponovo vrate pričanju, tj. živoj reči, baš kao što se vraćaju čitanju papirnih knjiga i hobijima koji podrazumevaju realne radnje ili prikupljanje stvarnih predmeta. Maksimovićeve grafike na jedan eksplicitan način ukazuju na taj problem i podstiču da se on prevaziđe. Tehnika ugljena u kombinaciji sa ekspresivnošću izraza, samo su jedan od načina da se posmatraču diskretno skrene pažnja i da se u njemu podstakne želja za novim promišljanjima i nastavkom konverzacija.

 

Marko Stojanović, dipl. istoričar umetnosti, Beograd, 2018.