ИЗЛОЖБА „ИЗ ЖЕНСКОГ УГЛА“

Изложба „Из женског угла“ биће приказана у мају и јуну идуће године у оквиру манифестације „Нови Сад европска престоница културе 2022“ у галерији „Карловачка  уметничка радионица“ у Сремским Карловцима. Носиоци пројекта, који се реализује према замисли историчарке уметности Јасне Јованов,  су Удружење „Чешка беседа“ из Новог Сада и Културни центар „Карловачка уметничка радионица“ из Сремских Карловаца. Такође, у реализацији пројекта ће учествовати и Мирко Димић, Александра Решњак Пешић, Лидија Бубњевић, као и многобројни учесници пратећих програма. Уз ова два чеона удружења на пројекту ће као партнери учествовати и Меморијал „Надежда Петровић“ из Чачка, Музеј војвођанских Словака из Бачког Петровца, Чешко национално веће, Галерија Матице српске и Музеј позоришне уметности из Београда.

Изложба „Из женског угла“ биће реализована у оквиру програмског лука „Хероине“, а основна замисао је да представи дванаест значајних жена које су својим деловањем учиниле искорак из друштвених стереотима и оставиле значајан траг у српској култури. Замисао је да целокупан простор функционише као јединствена сценографска прича о личностима коју ће пратити и  каталог на српском и енглеском језику. Поставка ће бити реализована кроз мултимедијални садржај, који ће одухватити репродукције оригиналних уметничких дела, фотографија, примењене уметности, докумената и дигиталних приказа.

Сценографски, мултимедијски и дијалошки карактер изложбене поставке омогућиће интерактивност у раду са различитим циљним и старосним групама. Кроз низ предавања, пројекција и кратких филмова изложба ће отворити и могућност надоградње увођењем нових личности и проблемских целина чиме ће целокупна поставка искорачити из оквира статичности и постати жив и активан процес. Фокус изложбе усмерен је на групу знаменитих српских жена: сестре Нинковић (Милицу и Анку), Даницу Јовановић, Надежду Петровић, Драгу Спасић, Милку Марковић, Султану Цијук, Илу Кофлер, Мару Богдановић Росандић, Зуску Медвјеђову, Аницу Савић Ребац, Анкицу Опрешник и Зденку Живковић. Кроз ликове и стваралаштво ових жена тежиће се ка представи деловања, достигнућа и преокупација ових знаменитих и изузетних жена на културном и интелектуалном поднебљу наше земље од шесте деценије 19. до почетка 21. века, са циљем на се укаже на траг који је њихово деловање оставио у друштву и културни. Значај пројекта почива у личностима самих протагонисткиња и на њиховом индивидуалном доприносу у одступањима од очекиваног женског понашања, прихватању „мушких занимања“, чињеници да су лични живот подредиле професији, чиме су дале немерљиви допринос промени друштвеног статуса жене у конзервативном мушком друштву. Осећај њихове револуционарности којег оне можда тада нису биле свесне преноси се у целосту у наше време и друштво где у садашњим околностима проналази своје запажено место, попримајући облике упечатљивог, прекретничког историјског момента за положај жена у друштву на које са сигурношћу можемо да се угледамо и данас.

Временски ток поставке изложбе започиње активизмом у друштвеном раду и уметности Надежде Петровић, потом прелази на „родно освешћене“ принципе Данице Јовановић, друштвени контекст рада Зуске Медвјеђове, потом води до позоришних ангажмана редитељке и глумице Милке Марковић, сценских достигнућа глумачке првакиње Драге Спасић, оперске примадоне Султане Цијук, револуционарне борбе сестара Нинковић и дела прве школоване фотографкиње Маре Богдановић Росандић, заједно са стваралштвом мање познате вајарке и фотографкиње Иле Кофлер која је започела уметничко школовање у Београду а доживела светску славу, а на тај низ се надовезује и делатност новосадске графичарке Анкице Опрешник, као и кописткиње и реастаураторке Зденке Живковић.

Целокупна изложба биће прожета различитим програмима посвећеним поменутим личностима кроз призму деловања самог носиоца пројекта Удружења „Чешка беседа“ из Новог Сада.

Изложба ће бити отворена 21. маја у Галерији Културног центра „Карловачка уметничка радионица“  Трг Бранка Радичевића 7/2, а трајаће до 17. јуна 2022. године.