ИЗРАДА ЛАП-А ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА У ОПШТИНИ РУМА

У Културном центру „Брана Црнчевић“ данас је одржана консултативна радионица поводом израде Локалног акционог плана (ЛАП) за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Општини Рума, за период 2021-2022. година.

Реч је о изузетно важном плану значајном за побољшање квалитета живота ромске популације у областима образовања, становања, запошљавања, здравствене и социјалне заштите.

Мирјана Вујасиновић, шефица Одељења за општу управу и заједничке послове је казала да као одговорна локална самоуправа, Општина Рума жели да у потпуности реши проблем социјалног искључивања Рома, као једне рањиве групе, те да су донети бројни стратешки документи који дефинишу мере и циљеве до којих треба доћи, како би се унапредио положај Рома у друштву.

„Општина Рума је једна од ретких која је обезбедила бесплатне уџбенике за ромске ђаке, ту су и стипендије, а вртић је, као што знате, бесплатан за све. Треба споменути и програм „Друга шанса“ чији је циљ био да обезбеди основно образовање за припаднике ромске националне заједнице. Општина је учествовала и у пројектима прекограничне сарадње који су такође имали за циљ побољшање квалитета живота ромске популација као равноправних становника наше општине“, изјавила је Мирјана Вујасиновић и додала да ће све оне добре сугестије са данашњег састанка бити уврштене у Локални акциони план.

Данијела Тадић, координаторка за ромска питања напомиње да је од кључне важности то што су се сами Роми укључили у израду ЛАП-а, те да упркос бројним проблемима постоји снажна воља да се унапреди положај ромске популације у друштву.

„Наша општина води бригу о Ромима, посебно о ромској деци, ученицима. Ми морамо кренути од почетка, разговарати са родитељима, указати на важност образовања, јер је оно кључ за решење свих других егзистенцијалних проблема“, рекла је Данијела Тадић.

Поред представника општинског Тима за израду ЛАП-а, радионици су присуствовали представници цивилног сектора, ромских удружења, али и координаторка за социјално укључивање Рома и Ромкиња из Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије, Славица Денић.

Извор: Општина Рума