IZRADA PLANA RAZVOJA OPŠTINE BAČKI PETROVAC – VYPRACOVANIE PLÁNU ROZVOJA OBCE BÁČSKY PETROVEC.

Prvi sastanak partnerskog foruma na izradi plana razvoja opštine Bački Petrovac održan je 11. juna, u zgradi tamošnje skupštine opštine. Uvodne govore su održali predsednik opštine Srđan Simić (na slici), zamenik ambasadorke Republike Slovačke Darmar Repčekove, Igor Vencel, zamenik generalnog sekretara za zastupanje Stalne konferencie gradova i opština, i Nikola Tarbuk, zamenik generalnog sekretara za zastupanje, SKGO. Ovu aktivnost, SKGO realizuje u okviru programa Unapređenje upravljanja i ekonomskog planiraja na lokalnom nivou u cilju sprovođenja ciljeva održivog razvoja u Republici Srbiji – podrška uspostavljanja sistema planiranja i izrada srednjoročnih planova razvoja lokalne samouprave. Projekat se realizuje posredstvom programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji, a finansira se sredstvima slovačke razvojne pomoći SlovakAid. U ovom pilot projektu opština Bački Petrovac je jedna od pet, koje dobijaju šansu da su korak ispred drugih.

Tekst: Ana Horvatova

Prvé stretnutie partnerského fóra na vypracovaní plánu rozvoja Báčskopetrovskej obce sa konalo 11. júna t. r. vo veľkej sále Zhromaždenia obce. Úvodné slová patrili predsedovi obce Srđanovi Simićovi (na fotografii), zástupcovi veľvyslankyne Dagmar Repčekovej Igorovi Vencelovi a zástupcovi generálneho riaditeľa Stálej konferencie miest a obcí Nikolovi Tarbukovi, aktivity ktorej sa realizujú v rámci programu pozdvihnutia riadenia a ekonomického plánovania na lokálnej úrovni s cieľom realizácie cieľov udržateľného rozvoja v Republike Srbsko – podpora ustanovenia systému plánovania a vypracovanie strednodobých plánov rozvoja lokálnej samosprávy. Projekt sa realizuje prostredníctvom programu Rozvojového programu OSN v Srbsku a financuje sa z prostriedkov slovenskej rozvojovej pomoci SlovakAid. Ide o pilotný projekt, v ktorom je B. Petrovec jednou z piatich obcí, čím sa získajú možnosti byť krok pred inými.  

Tekst: Ana Horvatova