IZUZETNI PLESAČI PALA FRENAKA IZVODE „TO_R“, 6. MARTA