JAČA PODRŠKA OSETLJIVIM GRUPAMA

Na uvodnom sastanku projekta „Usluge socijalne zaštite za osetljive kategorije – tehnička podrška“, održanom u Opštini Pećinci 22. oktobra, predstavljeni su nalazi početne procene kapaciteta, resursa i potreba za unapređenjem postojećih i uspostavljenjem novih usluga socijalne zaštite u pećinačkoj opštini.

Sastanak je otvorio predsednik opštine Pećinci mr Željko Trbović, koji je tom prilikom izrazio spremnost pećinačke lokalne samouprave da nastavi sa finansiranjem dve postojeće usluge – Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju i Pomoć u kući za stara lica, kao i da podrži uvođenje novih usluga usmerenih na potrebe socijalno osetljivih grupa, kao što su osobe sa invaliditetom, deca, starija lica, žrtve nasilja, Romi i drugi.

Projekat, koji za cilj ima da osnaži razvoj institucija socijalne zaštite na lokalnom nivou, realizuju Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Nemačka agencija za međunarodnu saradnju (GIZ), a opština Pećinci je jedna od 15 pilot opština u Srbiji potpisnica Sporazuma o saradnji, koje dobijaju ekspertsku podršku za unapređenje usluga socijalne zaštite.

Kako nam je rekla Brankica Jeremić, ekspertkinja za oblast socijalne zaštite angažovana od strane GIZ-a, opština Pećinci je vrlo socijalno senzibilisana.

„Analiza je pokazala da je vaša Odluka o socijalnoj zaštiti, koja predstavlja osnov za uspostavljanje usluga vrlo široka i garantuje obezbeđivanje određenih prava u oblasti socijalne zaštite. Ključno je da opština Pećinci ima Strategiju, ima Odluku, postoje sredstva koja mogu da se opredele za usluge, a na nama je da, nakon dobre analize situacije, definišemo usluge koje će u najvećoj mogućoj meri odgovoriti potrebama korisnika“ – rekla je Jeremić i naglasila da je neophodno da se postojeće usluge usklade sa novim Zakonom o socijalnoj zaštiti.

Direktorka pećinačkog Centra za socijalni rad Biljana Jovičić kaže da je prvi sledeći korak osnivanje radne grupe za implementaciju Projekta koju će činiti stručna lica iz Opštinske uprave i Centra za socijalni rad.

„U daljoj realizaciji projekta značajna će nam biti savetodavna podrška i edukacije koje će biti organizovane u procesu usklađivanja usluga Dnevnog boravka i Pomoći u kući za stara lica sa Zakonom o socijalnoj zaštiti. Kada su u pitanju nove usluge socijalne zaštite, na radionici održanoj sa predstavnicima lokalne samouprave, prosvete, zdravstva i Nacionalne službe za zapošljavanje utvrđeno je da u našoj opštini postoji potreba za uslugom ličnog pratioca i kluba za stara lica, a u narednom periodu ostaje da se sagledaju mogućnosti za održivo uvođenje novih usluga socijalne zaštite“ – izjavila je Jovičić.

Izvor: Opština Pećinci