ЈАВНИ ПОЗИВ АКТИВНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ОСИГУРАЊА

Позивају се физичка лица, носиоци регистрованог пољопривредног газдинства у активном статусу, са пребивалиштем и производњом на територији општине Рума, да поднесу захтев за субвенционисање инвестиције осигурања у пољопривредној производњи (усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња) за 2018.годину.

Субвенционишу се трошкови осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња у износу од 40% од укупног износа обрачунате премије осигурања, без обрачунатог ПДВ-а, а највише до 200.000,00 динара.

Право на коришћење средстава може остварити физичко лице

– носилац регистрованог пољопривредног газдинства,

– има пребивалиште и пољопривредну производњу на територији општине Рума
 
Образац захтева за регресирање премије осигурања у пољопривредној производњи преузима се у Одељењу за финансије, привреду и пољопривреду општинске управе општине Рума, ул. Главна 107, први спрат канцеларија број 6.
Детаљније информације могу се добити у Одељењу за финансије, привреду и пољопривреду општинске управе општине Рума, на телефон 022-478-712 локал 109 сваког радног дана у периоду трајања Јавног позива.