ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОБИЈАЊЕ ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ ЗА УЧЕНИКЕ

У току је јавни позив за добијање једнократне новчане помоћи у износу од 40.000 динара за 100 најбољих ученика средњих школа из избегличких породица са територије АП Војводине.

Сви заинтересовани, текст јавног позива као и услове које је неопходно испунити могу погледати на сајту Фонда: fondirpvojvodine.rs