ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЊА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ У 2019. ГОДИНИ

Министарство привреде Републике Србије Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру програма Подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2019. години. Циљеви програма су подршка почетницима за отпочињање самосталног пословања кроз оснивање нових привредних субјеката, подстицање запошљавања и подршка предузетништву жена, младих и социјалног предузетништва.

Право да се пријаве на Јавни позив имају предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније у 2018. години.

Јавни позив и неопходну документацију можете пронаћи на сајту Министарства привреде Републике Србије.