ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА

Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима расписао је Јавни позив за доделу једнократне помоћи ученицима средњих школа на територији АП Војводине.

Пријаве на Јавни позив могу се подносити непосредно Фонду или путем поште препорученом пошиљком у периоду од 8. октобра до 8. новембра 2018. године, на адресу Фонда: Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, Булевар Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад.

Формулари, тј. садржај Јавног позива и пријава биће објављени на сајту Фонда.