ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОБЛЕМА ИЗБЕГЛИЦА

Предмет Јавног позива је пружање помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом 30 монтажних кућа у јединицама локалне самоуправе на територији Републике Србије. Заинтересована лица подносе пријаве на Јавни позив са потребним доказима Комисији за избор корисника, у року од 30 дана од дана јавног оглашавања. Рок за подношење пријаве са потребним доказима је 25.мај 2018. године.

Комисија за избор корисника објављује коначну листу на огласној табли Комесаријата, на интернет презентацији Комесаријата – www.kirs.gov.rs и на огласним таблама јединица локалне самоуправе.

Јавни позив

Пријавни образац

Изјава подносиоца пријаве

Извор : Општина Кула