JESENJA ZAŠTITA VOĆAKA BEZ UPOTREBE BAKRA

U toku je period kada se voćke pripremaju da uđu u period mirovanja. Trenutno lišće na većini voćnih vrsta počinje da menja boju i da žuti, a zatim i počinje da opada. Do sada se godinama po navici radio jesenji tretman bakarnim preparatima koji u praksi, ali i dugogodišnjim istraživanjima nažalost nije davao zadovoljavajuće rezultate u zaštiti od biljnih bolesti u ovoj fazi. Takođe, poseduje i štetan efekat jer taloženjem bakra u zemljištu smanjujemo i aktivnost mikroorganizama u njemu. Povećanjem količine bakra u zemljištu smanjuje apsorpciju određenih mikroelemenata koji su neophodni biljkama. Izostavljanjem ovog tretmana ćemo smanjiti troškove u proizvodnji što je jako bitno uzimajući u obzir niske otkupne cene većine voćnih vrsta.

Razmatrajući neefikasnost, štetnost i ekonomski trošak jesenjeg tretmana voćaka bakrom preporučuje se alternativno rešenje u vidu tretmana opalog lišća 5% rastvorom uree. Naime, kod jabuke, višnje i sorti šljive koje imaju problem sa rđom ovo treba da se uvede kao redovna praksa. Prouzrokovači pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke, ljubičaste pegavosti lista višnje i rđe šljive prezimljavaju u opalom lišću te je radi smanjenja infekcija u sledećoj godini neophodno njihovo uništavanje.

Preporuka je da nakon što opadne 95% lista sa stabala,a pre jesenjeg đubrenja, se uradi tretman opalog lišća u prizemnom sloju sa ratvorom uree 5-7% i količinom tečnosti od 400-600 litara po hektaru. Nakon toga primeniti jesenje đubrenje mineralnim hranivima i sve zajedno uneti na dubinu od 15 – 20 cm u brazdama kao što se i inače radi u standardnom đubrenju voćaka. Ovim tretmanom se uništavaju prezimljujuće forme patogena, i dobije korisna razgrađena organska materija koju biljke sledećih godina koriste kao hranu.

Izvor: Domaćinska kuća