ЈОШ 20 КИЛОМЕТАРА САВЕ У РЕДОВНОЈ ОДБРАНИ

На реци Сави је јутрос уведена редовна одбрана од поплава на још 20 км.

фото: ЈВП“Воде Војводине“ Сава код Ср. Митровице

Водостај код Јамене данас износи 1040 цм, a код Шапца 521 цм. Дужина линије ванредне одбране, уведене јуче на деоницама код Јамене и Кленка  и даље  је 24,5 километара.

Редовна одбрана од поплава је и даље на снази на левом насипу Саве код Сремске Митровице, на десном насипу од Чеврнтије до Бановог брода и на локалитету „Стојшића Богаз“,од Прогара до Купинова, код Хртковаца,  у зони Сремске Раче и на локалитету црпна станица и устава „Босут“. Укупна дужина насипа који су у редовној одбрани износи око 92 километра.

Према прогнозама РХМЗ-а Савa ће бити у порасту и наредних неколико дана, а врх таласа најављују за петак.

Извор: ЈВП „Воде Војводине