ЈОШ 250 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА НОВА РАДНА МЕСТА У ВОЈВОДИНИ

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Огњен Бјелић, уручио је данас уговоре о субвенцијама вредне 250 милиона динара представницима 19 приватних компанија по основу конкураса за доделу средстава из Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике АП Војводине.

„Улагање у привреду, уједно значи улагање и у културу, образовање, здравство и друге области од виталног значаја за друштво“, поручио је Бјелић и нагласио да Покрајинска влада у координацији са Развојном агенцијом Војводине, пружајући подршку компанијама у развоју, наставља са политиком подстицања бржег привредног развоја АП Војводине.

Реализацијом инвестиционих пројеката у ових 19 компанија које су кроз систем бодовања издвојене као најликвидније, у наредном периоду предвиђа се отварање око 530 нових радних места. Такође, радна места морају бити задржана од три до пет година након реализације пројекта, а исплаћена зарада за новозапослене раднике најмање 20 одсто виша у односу на минималну зараду у Републици Србији.

„Средства су обезбеђена првокласним банкарским гаранцијама, а потписници ће као и до сада, извештаје о реализацији пројекта који подрзаумевају податке о упражњеним радним местима и одговарјућим прописаним висинама плата запослених, достављати Развојној агенцији Војводине на кварталном нивоу“, појаснио је Бјелић.

Он је подсетио да је ово други цуклус доделе субвенција у оквиру те конкурсне мере, те да ће укупно опредељена средства обезбедити 1060 нових радних места на територији Војводине.

Субвенцијама су обухваћене све три категорије привредних друштава – мала, средња и велика предузећа и већина је из реда производних делатности.